67-08 "Už jsem ti říkal, že Gargamuni by se měl oženit. Měli by získat co nejdříve potvrzení o sňatku. Obřad v chrámu by se měl provést zpíváním Hare Krišna před ohněm, obětováním přečištěného másla se slovy "sváhá" a ženich a nevěsta by si měli vyměnit své girlandy před Božstvem Pána Krišny a slíbit, že se nikdy v životě nerozejdou. Měli by vědět, že tělesné vztahy mezi manželem a manželkou jsou druhotné; v první řadě by měli jeden druhému pomáhat v pokroku ve vědomí Krišny." (dŠP Brahmánandovi, 4. srpna 1967)

67-10 "Ohledně tvé osobní otázky týkající se vztahu s tvým manželem, váš vztah s manželem je v pořádku. Musíš být věrná a oddaná svému manželovi Dajánandovi. Védský systém doporučuje ženám, aby byly velmi počestné a přijímaly manžela jako pána. Tvůj manžel je zvlášť dobrý, protože dělá pokrok ve vědomí Krišny. Velmi mě těší, že vy dva jste velmi dobrá kombinace, a tvoje oddanost manželovi a manželova láska k tobě jsou považovány za velký úspěch. Tak jsem to také doporučil Krišnadéví ve vztahu k jejímu manželovi Subalovi. Cítím se velmi šťastně, když vidím mé duchovní chlapce a dívky, zvláště ty, kteří byli oddáni v mé osobní přítomnosti, jak jsou šťastní v jejich manželském vztahu. A i když dojde mezi manželem a manželkou k nějakému nedorozumění, neměl by se na to brát ohled. Měli byste být neustále upevnění ve službě Krišnovi, jak jste to napsali. Sloužit Krišnovi je příjemné. Podněcovat vědomí Krišny je to hlavní, o co nám jde. Všechny ostatní vztahy by měly být věrné tomuto principu. Následujte tento princip." (dŠP Nandarání, 8. října 1967)

68-11 "Tímto potvrzuji své prohlášení, že manželce patří podíl z manželových zbožných činností. Měla bys tedy dobře vědět, že Šrímán Satsvarúpa plně odevzdal svůj život Krišnovi, a cokoliv chce, abys udělala, měla bys laskavě následovat jeho pokyn. On jen ve skutečnosti nemůže kontrolovat, co se týče služby Krišnovi nebo mně, ale protože musíme pracovat se svým současným tělem, musíme se o něho starat následováním běžných pravidel." (dŠP Jadurání, 1. listopadu 1968)

68-12 “Děkuji za tvůj dopis 17. prosince 1968.  Vždy jsem rád, když od tebe dostanu nějakou zprávu. Upřímný postoj, který jsi vyjádřila, je velmi hezký a já ti za něj děkuji. Velmi mě těší, že  pěkně sloužíš svému manželovi a pomáháš mu, aby pokročil ve svém vědomí Krišny. Když muž dělá pokrok,  jeho manželka automatický  sdílí jeho úspěch, a tak z toho mají všichni prospěch. Dobrá manželka je tedy požehnáním pro svého manžela  a pro své děti. Pokračuj tedy prosím tímto způsobem a já vím, že tvůj život bude velice úspěšný.  Vyřiď prosím laskavě má požehnání Šjámasundarovi a Sarasvatí déví. Doufám, že se vám všem daří dobře.” (dŠP Málatí, prosinec 1968)

69-01 “Termín déví dásí může být používán jak pro vdané, tak pro svobodné oddané ženy.” (dŠP Anurádě, 19. ledna 1969)

69-05 “Ohledně tvého nápadu,  že se oženíš s jednou dívkou vědomou si Krišny a pak odjedete do Indie, to bude záležet na přání tvé manželky. Já do toho nemůžu zasahovat,  ale obecně,  žena by měla následovat manžela, kamkoliv on jde. S největší pravděpodobností bude tvoje žena souhlasit - nebude proti tomu, abyste jeli. Některé dívky budou spíš velice povzbuzené jet do Indie se svým manželem. Můžeš tedy zvážit tyto body a informuj mě, jak ses rozhodl.“ (dŠP Gópálovi Krišnovi, 13. května 1969)

69-06 “Ohledně tvého návrhu znovu se vdát, nikdy jsem takovou věc nenavrhl, takže se tím nemusíš trápit. Jak jsem ti už řekl v Los Angeles, přeji si, aby se matky, které momentálně nemají manžela, znovu nevdávaly, ale aby svůj čas věnovaly dohlížení, že jejich děti jsou pěkně vychovávány ve vědomí Krišny. Tvůj chlapec Bhirbhadra právě přijel sem a Kírtanánanda Mahárádža se o něho postará. Vzdělávání dětí v Novém Vrindávanu má na starosti Satjabháma dásí. Je pro tuto práci velmi kvalifikovaná, protože má vzdělání a s dětmi velice pěkně pracuje. Takže v tomto ohledu není v současné době žádná potíž. A jestliže ty jsi pěkně zaměstnaná činnostmi v Los Angeles, měla bys v tom pokračovat. Hezky jsi popsala kurz, který dáváš dívkám o jejich roli ve vědomí Krišny. Já jsem rád, že jsi s tímto projektem začala. Ve skutečnosti je role všech zmíněných bytostí stejná: zpívat Hare Krišna, přimět ostatní, aby také zpívali, přivést naše životy ve vědomí Krišny k dokonalosti a jít zpátky k Bohu, až bude s tímto tělem konec.

Pokud teď můžeš přimět všechny ženy v Los Angeles, aby ve svých domech umístily oltář a pomáhaly svým manželům vést klidný a šťastný domácí život ve vědomí Krišny, bude to tvoje úžasná služba. Skutečný systém je, že manžel je duchovní mistr své ženy, ale pokud může žena přivést manžela k praktikování tohoto procesu, pak je v pořádku, když manžel přijme manželku jako duchovního mistra. Čaitanja Maháprabhu říkal, že kdokoliv, kdo zná vědu o Krišnovi, by měl být přijímán jako duchovní mistr bez ohledu na to, jaké má takzvané hmotné kvalifikace; jestli je bohatý nebo chudý, muž nebo žena, bráhmana nebo šúdra. Pokud tedy můžeš ukázat ženám z komunity, jak pomáhat jejich manželům a dětem, aby přivedli život v jejich domácnostech k dokonalosti ve všech aspektech, ve vědomí Krišny, zpíváním, obřady árati a jedením Krišna prasádam, pak zlepšíš životní podmínky v sousedních komunitách do nezměřitelné míry. Pokus se tedy o to, jak jen to bude možné. Já už mám praktické zkušenosti, že američtí chlapci a dívky jsou velmi inteligentní a kvalifikovaní přijmout toto vznešené hnutí. My je pouze musíme pěkně poučit a mnoho z nich jistě pochopí, že je to tak pěkná věc a že to musí přijmout. Jsem tedy velmi potěšen pěknou snahou, kterou vyvíjíš. Doufám, že tě tento dopis zastihne v dobrém zdraví.” (dŠP Šílávatí, 14. června 1969)

70-02 “Ano, někdy myslím na tvoji matku. Je to skvělá dáma a má dobrý potenciál, aby pokročila ve vědomí Krišny. Podle mentality dítěte můžeme posoudit mentalitu matky, a naopak. Prosím tě, zůstaň ve spojení se svou matkou, je to tvoje povinnost přivést ji také k vědomí Krišny, když už k tomu má sklony. Těší mě, že zpívá 16 kol a dodržuje pravidla a usměrnění. To jí zajisté pomůže.” (dŠP Mandalí Bhadrovi 3. února 1970)

70-03 “Jsem velmi šťastný, že tvá dcera Sarasvatí pěkně vyrůstá v tvé péči. Dohlížet na to, aby dítě bylo vychováváno v plném vědomí Krišny, je správný způsob, jak vést život hospodáře. Až tvá dobrá dcera nebude potřebovat, abys o ni tolik pečoval, pak budeš mít dost času na zpívání Hare Krišna. Obě dvě, matka i dcera, můžete spolu sedět a zpívat Hare Krišna.” (dŠP Málatí, 6. března 1970)

70-04 “Dovoluji si oznámit přijetí tvého dopisu z 12. dubna 1970. Jeho obsah je velmi povzbudivý. Čím více se věnujete velmi pěknému uctívání Božstva, tím více se budete cítit velmi dobře a klidně po duchovní stránce. Proto je třeba se tomuto bodu velmi pečlivě věnovat. Jamuně se také daří dobře v Londýně. Všechny manželky našich studentů by měly být zvláště trénovány v uctívání Božstev a vaření. A pokud je to možné, měly by se připojit k sankírtan party se svými manžely a ostatními.” (dŠP Hansadútovi 18. dubna 1970)

70-04 “Nemyslím si, že potřebuješ dítě, jen abys dávala příklad. Jedno dítě jsi měla a Krišnovým přáním s tebou nezůstalo. Teď můžeš na jakékoliv dítě zapomenout. Jen vykonávej svoji současnou službu s velkou péčí a náklonností. To bude tvoje nejlepší služba pro Krišnu. Je lepší přijmout Krišnu jako své dítě a On tě nikdy neopustí jako hmotné dítě. Zůstane s tebou navždy. Co se týče vychovávání dětí ve vědomí Krišny, k tomu budeš mít mnoho příležitostí. Když jsem já byl hospodář, staral jsem se pouze o jedno - dvě děti. Ale poté, co jsem se vzdal života hospodáře, Krišna mi dal příležitost starat se o mnoho pěkných dětí, abych je vychoval k vědomí Krišny. Takže namísto toho, abys toužila vychovávat tělesné dítě k vědomí Krišny, když se upevníš v této službě, Krišna ti dá mnoho dětí za tímto účelem.” (dŠP Himavatí, 26. dubna 1970)

71-02 “Manželka je májá, ale zároveň skvělý přítel. Pán Čaitanja Maháprabhu poznamenal, že manželka je někdy bohyně štěstí a někdy čarodějnice. V každém případě, ty jsi velmi silný a ideální grihastha, a proto místo abys byl ovlivněný svojí manželkou, ovlivnil jsi ty ji, aby přijala vědomí Krišny. Očekávám od všech mých studentů, že dosáhnou tvého standardu a budou vytrvale  pohánět toto hnutí  pro vědomí  Krišny kupředu. Mandalí Bhadra změnil manželku, protože jeho bývalá manželka ho odkláněla pryč, a já doufám, že teď v tomto bodě vydrží.” (dŠP Rúpánugovi, 19. února 1971)

71-04 “Tvůj manžel, Nitjánanda Dása, je teď prezident našeho nově založeného centra v New Orleans a jako jeho manželka máš povinnost pomáhat mu všemi možnými způsoby. Pracujte tedy společně,  manžel a manželka, a učiňte naši novou pobočku v New Orleans velkým úspěchem. Zůstaňte neohrožení v Krišnově  službě tak, že budete striktně následovat regulativní principy, zpívat šestnáct kol na růženci denně bez selhání a číst všechny naše knihy. Krišna vám pak zajisté pomůže.” (dŠP Kanji Kumárí (Carol Bouchier) 1. dubna 1971)

71-05 “ Právě jsem dostal váš dopis z 21. dubna 1971 a stejně tak i fotografie oltáře a vašeho skvěle vyhlížejícího vaišnavského syna, které jste poslali zvlášť.  Pokud mu vyroste víc zubů, budete muset dávat víc prasádam.  To je pěkné. A on je tak šťastné dítě. Od samého začátku má společnost oddaných. Když mu bylo šest měsíců, vybral si Bhágavatam. Tak se o něho pěkně starej, vychovej z něho dítě vědomé si  Krišny a buď požehnána svým dobrým manželem a dítětem a Pánem Džagannáthem a buď plná transcendentální blaženosti.

Co se týče současné péče o Božstva a tvou rodinu,  musíš dělat jedno s druhým, ale hlavní důraz je na uctívání Božstev. Právě tak jako je hospodyňka vždy plně zaměstnána záležitostmi v domácnosti, a stejně se věnuje tomu, aby byla pěkně oblečená, učesaná atd. Obě věci fungují zároveň.” (dŠP Lakšmímoni, 1. května 1971)

71-05 “Co se týče současné péče o Božstva a tvou rodinu,  musíš dělat jedno s druhým, ale hlavní důraz je na uctívání Božstev. Právě tak jako je hospodyňka vždy plně zaměstnána záležitostmi v domácnosti, a stejně se věnuje tomu, aby byla pěkně oblečená, učesaná atd. Obě věci fungují zároveň.” (dŠP Lakšmímoni, 1. května 1971)

pozn: V Šikšámritě je to takto dvakrát za sebou.

71-07 “Takže nyní ses pustila  do vědomí Krišny  celým svým srdcem a já jsem tak potěšen, když slyším, jak  jsi nadšená sloužit duchovnímu mistrovi a také sloužit svému manželovi. To je tvá povinnost. Jsi lepší polovina svého manžela a jako taková máš povinnost  pomáhat mu všemi možnými způsoby, aby se mohl pěkně věnovat vědomí Krišny. Obzvláště Makhanlál  si vzal na starosti náš chrám v Seattlu a to je velká zodpovědnost. Ty mu tedy musíš dávat veškerou pomoc a veškeré povzbuzení.” (dŠP Tilaka déví dásí, 5. července 1971)

71-07 “A ty máš tak inteligentního a  nadšeného manžela.  Je to dobrý chlapec, já vím.  Dávej mu tedy veškeré povzbuzení a pomoc při  praktikování vědomí Krišny  tam, v Gainesville  na Floridě.  To je tvá povinnost jakožto manželky, lepší poloviny svého manžela. Dělej to tedy hezky.” ( dŠP Ananga-mandžarí déví dásí, 5. července 1971)

71-08 “Buď vždy zaměstnána službou Božstvům;  pěkné oblečení, pěkné šperky, pěkné prasádam. Hansadútu nech chodit na sankírtan a starej se o něj. Tvůj manžel je jeden z mých předních žáků. Jeho život je velmi důležitý,  tak se o něj pěkně starej. To je tvá povinnost. Měl by žít zdravě a klidně, tak na to dohlédni. To je moje žádost.  A společně byste měli  velmi pěkně rozvíjet centrum v Hamburku. Je tam teď určitě dost práce.” ( dŠP Himavatí, 27 srpna 1971)

71 “Slyšel jsem od Šivánandy, že jsi ho opustila bez jeho vědomí. To není moc pěkné. Když mi dvakrát napsal “Moje manželka mě opustila a není po ní ani stopy”, tak jsem mu doporučil  místo toho, aby se znovu oženil, nechť se raději připravuje na sannjás. Pokud jde o mě, považuji Šivánandu  za jednoho z mých nejpřednějších žáků. Vždy vzpomínám  na jeho rozesmátý obličej, a když jsem byl v Hamburku, neustále mě doprovázel a byl také mým osobním služebníkem. Já tedy nemohu zapomenout na Šivánandovo  dobré chování a jemnou povahu. Nevím, proč ses pohádala s tak  dobrým manželem.  Pokud přijmeš moji radu, pak se okamžitě vrátíš ke svému manželovi a budeš tam v klidu žít.  Jsi kvalifikovaná dívka a  můžeš dělat rozsáhlou službu pro Krišnu. Já potřebuji tvoji službu ohledně překládání. Doporučuji ti tedy, aby ses plně zaměstnala tím, pro co máš nadání, a abys byla pokročilá  ve vědomí Krišny.” (dŠP Vrindě déví, 14. října 1971)

71-11 “Poučil jsem Šrídháma, že pokud chce, manželství se může uskutečnit.  Nicméně, musím upozornit, že  je třeba vyhnout se, jak je to jen možné, náklonnosti k rodinnému životu založenému na uspokojování smyslů. Buďte šťastní ve svém rodinném životě tím,  že spolupracujete, abyste potěšili Krišnu, a ona by měla být tvým asistentem. Neustále bychom měli cítit vážnou zodpovědnost sloužit Krišnovi.“ (dŠP Šrutašravě, 18 listopadu 1971)

 

72-02 "Ptáš se na manželství, ano, skutečně chci, aby každá žena v naší Společnosti byla vdaná. Co je však to vzdělání potřebné k tomu, aby se staly manželkami a matkami?  Na to není potřeba škola, pouze společnost. A není to nezbytné, abych tak řekl, že ženy mohou pouze učit dívky a muži mohou pouze učit chlapce, ne když jsou takhle mladí. Ve 12 letech mohou být zasvěcení. Skutečné zaměstnání pro ženu je starat se o domácí záležitosti,  udržovat pořádek a čistotu, a když je dostatek mléka, může ho vždy stloukat a vyrábět máslo, jogurt, tvaroh. Tolik rozmanitých produktů pouze z mléka. Žena by měla uklízet,  šít a podobně.  Pokud to tedy budete sami praktikovat a ukážete příklad, ony se to samy naučí automaticky. V tomto ohledu není potřeba žádné formální vzdělávání.” (dŠP Čaje dásí, 16. února 1972)

72-08 “Velice mě potěšilo vidět vás oba, tebe a tvého dobrého manžela Vasudéva,  když jsem byl v Paříži,  obzvláště teď, když máte tak krásné dítě. Máš  nyní své dítě  a tvoje zodpovědnost je vychovat ho  ve vědomí  Krišny. Ty a tvůj manžel jste velmi upřímní oddaní. Tvůj manžel je dobrý chlapec  a já ho mám velice rád. Dělá tu nejlepší službu pro Krišnu  a pro lidstvo, když  tak pěkně řídí Berlínské centrum. Nevadí tedy, pokud je zatím ve vašem rodinném životě nějaké nepohodlí. Tvůj manžel dělá tu nejvyšší službu. Můžeš svému manželovi velice pěkně pomáhat tím,  že soustředíš veškerý svůj čas a úsilí na vychovávání vašeho dítěte v plném vědomí  Krišny. To bude vyžadovat veškerou tvoji pozornost. A tímto způsobem budeš svému manželovi poskytovat tu nejlepší pomoc. Tento život  je pouhá  platforma,  na které můžeme dělat pokrok směrem k návratu domů,  zpátky k Bohu. Proto bychom neměli mít přílišné starosti ohledně rodinných záležitostí. Ve vědomí  Krišny nejsme nikdy sami. Máš tak mnoho úžasných bratrů a sester,  kteří jsou skutečně tvoje rodina. A mimo to,  duchovní mistr je vždy přítomen ve svých pokynech a Krišna  je v tvém srdci. Nemusíš mít tedy nikdy pocit, že jsi sama. Učiň Krišnu  svým manželem a vždy na Něho mysli. Hezky vychovávej své dítě,  zpívej  bez zaváhání 16 kol Hare Krišna mantry denně,  čti Šrímad-Bhágavatam alespoň hodinu denně  a tímto způsobem budeš bezpochyby velice brzy šťastná a můj život bude vznešený.”  (dŠP Gangádéví, 11. srpna 1972)

72-09 "Sňatek mezi manželem a manželkou znamená, že manžel musí být navždy zodpovědný za manželčin blahobyt a ochranu za všech okolností. Neznamená to, že dokud se shodneme, pak jsem zodpovědný, ale jakmile nastanou neshody, okamžitě opustím scénu a budu takzvaně odříkavý. Jestli se tvému manželovi líbí přijmout zodpovědnost jako tvůj duchovní průvodce, a nebo se mu to nelíbí, na tom nezáleží. Musí to dělat. Je to jeho povinnost, protože si tě vzal za manželku. Proto za tebe musí přijmout plnou zodpovědnost po zbytek života. A ty musíš zase souhlasit, že mu budeš sloužit za všech okolností a pomáhat mu všemi způsoby, aby mohl dělat pokrok ve vědomí Krišny. Když bude dělat pokrok ve vědomí Krišny, manželka bude automaticky také dělat pokrok v manželových stopách. Pokud mu ale nepomáháš a nejsi poslušná k jeho prospěchu, pak se může znechutit a odejít pryč. Musí tam tedy být vzájemná zodpovědnost na obou stranách a nyní, když jste manželský pár, nepřichází v úvahu, že byste se rozešli. Musíte velice tvrdě usilovat o to, abyste Krišnovi sloužili společně v harmonii. Co je to za nesmyslné emoce, které způsobují tohle pobíhání sem a tam? Podstatná je vaše povinnost. Teď jste manželský pár a víte, co je vaše povinnost. Nejlepší tedy bude vykonávat vaši povinnost a vždycky myslet na Krišnu. Bez ohledu na nějaké dočasné trable musíme být upevnění ve svých povinnostech." (dŠP Sudéví dásí, 15. září 1972)

72-10 “Další bod je, že ty jsi vdaná žena, takže v tomto postavení bys měla hezky sloužit svému manželovi a být pozorná k jeho potřebám. Tímto způsobem,  protože on je vždy pohroužen ve službě Krišnovi,  tím, že mu budeš sloužit,  také dostaneš Krišnu  skrze něho. On je tvůj duchovní mistr,  ale musí být zodpovědný za to,  že ti bude dávat veškerou duchovní pomoc a učit tě, jak bude dělat sám pokrok ve svém poznání a realizaci. To je védský systém. Manželka se  stává oddanou svého manžela,  manžel se stává oddaným Krišny,  manželka slouží věrně svému manželovi a  manžel ochraňuje svou manželku tím, že jí dává duchovní vedení. Měla bys tedy udělat cokoliv, k čemu tě manžel vyzve,  jakkoliv může vyžadovat tvoji pomoc. Samozřejmě že povaha ženy je být připoutaná ke svému manželovi a rodině, takže náš systém je minimalizovat tuto připoutanost tak, že konečným cílem našich činností je těšit  Krišnu. Prostě se snaž vždy těšit Krišnu a žádné hmotné okolnosti ti nebudou moci způsobit jakékoliv nepohodlí.” (dŠP Saučarje déví, 23. října 1972)

 73-07 "Máš naprostou pravdu, když píšeš, že tě Krišna požehnal prvotřídním manželem. Ve védské společnosti nebylo možné, aby dívka zůstala nezávislá a nevdala se. Nezávislost pro ženu znamená, že bude jako prostitutka a bude muset zápasit, aby chytila nějakého muže, který by se o ni postaral. Takto musí takzvaně nezávislá žena velice tvrdě pracovat, aby se učinila přitažlivou tím, že používá umělou kosmetiku, minisukně a spoustu dalších věcí. Dříve to bylo tak, že dívka se vdala za vhodného chlapce ve velmi raném věku, řekněme v 6 letech. Ale přestože byla takto brzy vdaná, neodešla ihned do domu jejího manžela. Byla postupně trénovaná mnoha způsoby, jak vařit, uklízet a sloužit jejímu manželovi mnoha způsoby, až do věku puberty. Celou tu dobu tedy nikdo z nich neměl úzkost, protože dívka věděla: "Já mám manžela." A chlapec věděl: "Tato dívka je moje manželka." Proto když chlapec a dívka dospěli, nebyla žádná příležitost pro nedovolený sex. A psychologie je taková, že ten chlapec, kterého dívka přijme jako prvního, tomu úplně odevzdá svoje srdce. A tato přitažlivost na straně dívky pro jejího manžela bude stále silnější a silnější. A tak, když dívka dostane dobrého manžela - takového, který přijal pravého duchovního mistra a je upevněný ve službě jemu, automaticky manželka takového dobrého manžela získává veškerý prospěch z jeho duchovního pokroku. Máš tedy štěstí. Pokračuj tedy se současným postojem, služ svému manželovi stále tímto způsobem a tak tvůj život bude dokonalý. Společně jako manžel a manželka jděte zpátky domů, zpátky k Bohu. (dŠP Naiškarmí déví, 28. července 1973)

74-08 “V duchovním životě je velmi důležité ustanovit dobrý příklad. Učení parampary je založeno jednoduše na tomto principu áčárji. Někdy manželka musí přivést manžela k vědomí Krišny, ty sama tedy musíš zpívat 16 kol, následovat duchovní praktiky a číst moje knihy. Pokud je to pro tebe těžké a  poklesáváš, pak by bylo lepší, kdybys žila v některém z našich chrámů. Vy všichni přicházíte s pozadím plným špatných návyků, takže pro pokrok ve vědomí Krišny musíme přehlížet chyby druhých. Musíš být trpělivá, co se týče tvého manžela. Zpívání bez přestupků je lékem na všechny tyto nemoci. Proto jsem ustanovil, že povinnost prezidenta každého chrámu a také GBC je dohlížet, že každý oddaný následuje pravidla a usměrnění a zpívá 16 kol , aby všichni byli duchovně v pořádku. Jestli tedy máš potíže, bylo by pro tebe lepší nežít odděleně, ale sdružovat se s ostatními oddanými.” (dŠP Vírabhadře Kanje dásí, 19. srpna 1974)

75-02 ”Co se ženských povinností týče, pokud je žena vdaná, tak to nutně neznamená, že by se musela vzdát své služby v chrámu nebo na sankírtanu. Musí ale zároveň dohlédnout, že její domácí povinnosti nejsou zanedbány.” (dŠP Šrí Góvindovi dásovi, 6. února 1975)

75-06 “Takže, naštěstí máš velmi dobrého manžela a ty jsi taky dobrá manželka. Žijte tedy ve vzájemné spolupráci a ty mu pomáhej při psaní esejí, což se mu velmi dobře daří. Tímto způsobem budete oba dva velmi šťastní a úspěšní v životě .” (dŠP Taitréje, 19. června 1975)

75-06 “Obecně  to není dobré, aby žena s malými dětmi uctívala Božstvo, protože malé dítě znamená nečistotnost. Musíš se dotýkat dítěte a je tam tolik špíny, jak tedy můžeš zůstat posvěcená? Pokud to ale děláš hezky, pak je to v pořádku. Ale, pokud se musíš starat o to dítě, pak to není dobré.” (dŠP Lakšmímoni, 23. června 1975)

76-12 “Proč by manželka měla být rozrušená, jestliže nežije ve společnosti manžela? Když Čaitanja Maháprabhu odešel kázat do východního Bengálska, jeho první žena zůstala sama. Povinnost manželky nerozrušovat manžela. To je védský princip. Manželský vztah není určen pro sex. Samozřejmě, že se to tak v tomto věku děje. Taková žena se tedy může vdát podruhé. Co se dá dělat? Védské manželství není pro sex.“ (dŠP Tamálovi Krišnovi Mahárádžovi, 20. prosince 1976)