67-08 „Jsem mírně znepokojený ze zprávy o těžkostech, které máš ve svém finančním hospodaření. Myslím, že Bostonu nemusíš platit nic, protože každé centrum musí být nezávislé.“ (dŠP Brahmánandovi, 15. srpna 1967)

 

70-05 „Koncentruji svoji energii do tohoto centra v Los Angeles, protože je vzorem pro všechna ostatní centra, co se týče uctívání Božstev, árati, kírtanu a ostatních nezbytností. Protože jsem zkrátil svůj cestovní program, přál bych si, abys přijel sem, jak se ti to bude hodit, zůstal zde několik dní, osobně se podíval na zdejší chod věcí a probral se mnou osobně nezbytné pokyny. Doufám, že tak se aktivity ve všech centrech současně pozvednou na stejnou úroveň.“ (dŠP Dámódarovi, 4. května 1970)

 

70-06 „V současné době bych si přál, abych mohl veškerý svůj čas věnovat psaní a překládání knih a aby byla přijata taková opatření, aby řízení Společnosti probíhalo automaticky. Myslím, že pro vyřizování důležitých záležitostí musíme mít Organizační správní radu. Již jsem o tom hovořil s Gargamunim. Takže pokud se vrátíš dřív, než proběhne festival Ratha-játry, mohli bychom v této souvislosti uspořádat v San Francisku předběžnou schůzku.“ (dŠP Brahmánandovi, 19. června 1970)

 

70-07 „Informuj mě prosím o svých aktivitách nejméně dvakrát týdně, abych nemusel tonout v nejistotách a vzhledem k mému krevnímu tlaku netrpěl nechutenstvím a nespavostí. Nesnažím se teď organizovat celosvětové hnutí kvůli svým osobním ambicím, nýbrž proto, abych vykonal vyšší příkazy. Krišnovou milostí se nám dostává účinného povzbuzení. Žádám proto své žáky, aby spolupracovali ze všech svých sil.“ (dŠP Džajapatákovi, 26.června 1970)

 

70-07 „Naše životy jsou velice krátké. Toto hnutí pro vědomí Krišny není určeno k naplnění něčích osobních ambicí, je to seriózní hnutí pro celý svět. Vyrážím tedy na východní polokouli, počínaje Japonskem. Budeme čtyři a všichni z nás jsou sannjásí. V mém pokročilém věku se s touto skupinou vydávám proto, abych mým žákům, kteří nedávno přijali řád sannjásu, názorně šel příkladem. Myslím si, že Brahmánanda Svámí, Gargamuni Svámí, Višnudžana Svámí, Kírtanánanda Svámí a Subala Svámí by všichni měli vytvořit skupiny po dvou a za asistence dalších brahmačárích by měli vytvořit zvláštní sankírtanové skupiny a cestovat po celé Evropě, Americe a Kanadě. Potřebujeme teď mnoho dalších svámích, aby se takového úkolu zhostili. Grihasthové by měli pečovat o chrámy a také o celkové vedení. Vytvořil jsem již Výbor správní rady (General Body Commission, GBC, pozn. překl.), jehož jsi ty též členem. Nemáme čas na vytváření prasklin v naší pevné stavbě Společnosti pro vědomí Krišny. Chopte se teď této velké zodpovědnosti a pracujte všichni pohromadě pro Krišnovo uspokojení. O to vás všechny žádám.“ (dŠP Satsvarúpovi, 31. července 1970)

 

70-08 „Pokud jde o tvé otázky, sannjásí jsou teď plně odevzdáni cestování a kazatelské činnosti, správa chrámů je ponechána místním chrámovým prezidentům a členům GBC.“ (dŠP Upéndrovi, 4. srpna 1970)

 

70-08 „Zřídil jsem teď tento řídící orgán GBC, aby se postaral o vedení, zodpověděl filozofické otázky a řešil osobní problémy. Tyto věci mě teď příliš zatěžují, chci prostě jen mít čas psát knihy, abych uspokojil mého Gurua Mahárádže.“ (dŠP Upéndrovi, 6. srpna 1970)

 

70-08 „Zřídil jsem tento orgán GBC o dvanácti členech, kteří by měli jednat jako tajemníci jednotlivých zón. Laskavě mi tedy dávejte alespoň jednou týdně či jednou za 14 dní vědět o aktivitách ve vašich zónách. Touto cestou mě podpoříte a já vám mohu poskytnout vedení a inspiraci.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi a Hansadútovi, 14. srpna 1970)

 

70-09 „Velice rád se dozvídám, že GBC aktivně pracuje na napravení podvratných činností, které oslabují základy naší Společnosti. Vy všichni členové GBC prosím vždy zůstaňte v této souvislosti velice ostražití, aby tak růst naší Společnosti nebyl brzděn takovými otravnými prvky. Tvé kázání v Novém Vrindávanu a také tvé ještě intenzivnější studium naší literatury se vší vážností jsou velice povzbudivé. Prosím pokračuj aktivně s tímto programem a obnovuj tak pevnost našeho hnutí.“ (dŠP Hajagrívovi, 14. září 1970)

 

70-10 „Prosím přijmi má požehnání. Obdržel jsem tvůj dopis z 6. října a pečlivě jsem si pročetl jeho obsah. Již dříve jsem nechal kolovat dopis žádající všechny členy GBC, kteří jsou též tajemníky pro jednotlivé zóny, aby mi jednou za 14 dní posílali zprávy o činnostech v jejich oblastech působnosti, avšak neděje se to. Již dlouho jsem nedostal žádný dopis od Karandhara, a já se velice zajímám o dění v Los Angeles. Leží tam na nás velká odpovědnost platit každý měsíc 2 000 dolarů správní radě kostela. Co se týče mých zdejších činností, snažím se zde v Indii otevřít mnoho středisek.“ (dŠP Rúpánugovi, 28. října 1970)

 

70-11 „Jsem rád, že ty a Bali Mardan Prabhu jste měli příležitost strávit čas spolu a naplánovali jste dohromady středisko v Hongkongu. Takové věci chci vidět od našich členů GBC; aby společně pracovali na otevření mnoha středisek pokud možno po celém světě. Vkládám do členů GBC velké naděje, že budou pracovat takovým způsobem, abych mohl být zcela uvolněn z vedení této Společnosti.“ (dŠP Sudámovi, 4. listopadu 1970)

 

70-11 „Vytvořil jsem GBC za účelem udržování duchovních standardů na té nejvyšší úrovni a zároveň spravování této celosvětové organizace.“ (dŠP Rúpánugovi, 4. listopadu 1970)

 

70-11 „Zvolil jsem tě  zástupcem GBC pro jihovýchodní Asii kvůli tvé odvážné a podnikavé povaze, a z tvých posledních zpráv je mi jasné, že jsem se v tobě nezmýlil. Myslím si, že v Singapuru a Hongkongu se hovoří anglicky, takže bys tam neměl mít problémy. Otevři tedy okamžitě dvě pěkná střediska, čímž se propojí náš řetězec středisek po celém světě.“ (dŠP Balimu Mardanovi, 4. listopadu 1970)

 

70-11 „Jsem velice rád, že se spolu s ostatními členy GBC snažíte udržovat různé události v naší rozsáhlé organizaci na úrovni, kterou jsem pro vás stanovil. To je nesmírně důležité. Prosím vždy spolupracujte k dosažení tohoto cíle. Vím, že mezi oddanými vzniklo nedávno velké pozdvižení, věci však teď byly napraveny. Máš pravdu v tom, že osobní příklad a laskavé vedení našich pokročilých členů Společnosti je tou nejmocnější silou k motivaci našich žáků, ať již nových či starších, k pokroku ve vědomí Krišny. Zanedbávání následování regulovaných činností a takzvaný pokrok založený na vlastní motivaci jsou obojí považovány za přestupek. Měli bychom se upřímně snažit dostat se na úroveň oddané služby motivované čistou láskou ke Krišnovi a náš osobní příklad musí vést ostatní.“ (dŠP Satsvarúpovi, 25. listopadu 1970)

 

70-11 „Obdržel jsem zprávu od členů GBC ze zasedání v Pittsburghu a je velmi dobrá. Prosím pokračuj takto ve vzájemné spolupráci a vždy udržuj kontakt s ostatními členy GBC. Taková komunikace ti dodá duchovní sílu k  tomu správnému rozhodnutí  šířit toto sankírtanové hnutí.“ (dŠP Džagadíšovi, 26. listopadu 1970)

 

70-11 „Obdržel jsem zprávu o zasedání GBC v Pittsburghu. Rád vidím, že jsi tak aktivní a vážný ve vykonávání práce, kterou jsem započal. Teď chci, aby byla veškerá administrativa po celém světě prováděna všemi vámi dvanácti členy GBC. Vždy udržujte vzájemný kontakt a probírejte mezi sebou společně různé záležitosti, aby se mohly prakticky vykonat.“ (dŠP Karandharovi, 30. listopadu 1970)

 

71-02 „Je dobré, že se všichni členové GBC scházíte a společně projednáváte věci jako životní členství, rozdávání knih atd. Naděje na budoucí pevné postavení naší mise spočívá v řádném vedení našimi členy GBC. Naše velikost se teď rozrůstá. Oblast naší působnosti se zvětšuje. Bude-li za těchto okolností naše vedení dobře udržovat naši prestiž a dobré jméno, zaručí nám to úspěch. Takový status quo může být udržen jedině díky absenci jakéhokoli postoje uspokojování smyslů, neboť čistá oddaná služba znamená: anyābhilāṣitā-śūnyaṁ; neboli bez jakékoli jiné touhy než uspokojit Krišnu.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi, 16. února 1971)

 

71-02 „Pokud jde o tvé ustanovení prezidentem bostonského chrámu, nemám nic proti tomu. Členové GBC jsou odpovědní za lepší vedení celé instituce. Budu tedy prostě jen velice potěšen, když se věci budou ubírat dobrým směrem.“ (dŠP Satsvarúpovi, 26. února 1971)

 

71-04 „Jaký člen GBC z Indie napsal, že členové GBC by měli být ,nezapleteni do místního vedení‘? Není mi známo, kdo toto řekl. Nikdy jsem členům GBC neřekl, aby něco takového psali. Proč by se prezidenti měli vzdávat svých postů? Práce GBC by měla pokračovat, avšak zároveň musí být postaráno o chrámy. Jistě, kvůli lepšímu vedení můžeš odjet do New Yorku; tvůj případ není jako každý jiný. Obecně to však nedoporučuji. Všichni by měli být poučeni o tom, že jsem nikdy neřekl, aby prezidenti opustili své posty. Zeptal jsem se Tamála, jestli nějaký takový příkaz vydal, ten to však odmítl. Nevím, který člen GBC takovou věc řekl. Džagadíša se také snažil vyplést z chrámového vedení, avšak když zjistil, jak nadšení oddaných ochabuje, vrátil se zpět. Chrámy musí být udržovány.“ (dŠP Rúpánugovi, 9. dubna 1971)

 

71-05 „Pokud jde o distribuci zisků z prodeje vonných tyčinek Spiritual Sky za účelem úlevy od finančního zatížení, vy členové GBC se mezi sebou rozhodněte, jak správně postupovat, a já proti vašemu společnému rozhodnutí nebudu nic namítat.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi, 26. května 1971)

71-09 "Jsem rád, že jsi připustil, že členové GBC nevykonávají své povinnosti zcela správně. Tento rozpor mi nevadí, ale je zapotřebí, abys tomu věnoval pozornost; jak ty, tak  i všichni členové GBC. Rozrůstáme se nyní stále víc po celém světě a zacházíme s veřejnými penězi. Lidé naše hnutí respektují. Právě to je ovšem chvíle, kdy členové GBC musí být velmi, velmi opatrní, aby lidé nemohli poukazovat na žádná problematická místa v naší Společnosti. Rozeslal jsem nyní dopis všem členům GBC, který je věnovaný pouze tomuto tématu a který obsahuje výzvu, aby každý z vás přemýšlel o tom, jak přispět ke zlepšení mise a rozvoje naší Společnosti. Jakmile se objeví nějaký zajímavý námět, můžeš o něm komunikovat se svými kolegy, vyvodit z toho nějaký závěr a předložit to mně, abych mohl udělit své konečné schválení.

Takže nyní bys neměl ztratit ani chvíli, aniž bys přemýšlel o tom, jak činnost ISKCONu zlepšit. Co se týká tebe osobně, pak tvojí povinností zónového tajemníka pro čtvrtinu světa je dohlížet na dokonale správný chod všech našich různých center spadajících pod tvoji pravomoc. Účty musí být vedeny velmi odborně, a pokud budou nějaká nadměrná vydání, je nutno to změnit. Musíme se jednoduše podřídit základním nezbytnostem života. Vyváženost peněz a energie musí sloužit pro další rozvíjení Krišnovy mise." (dŠP Tamálu Krišnovi, 1. září 1971)

 

71-09  "Ano, kdybychom mohli založit takovou školu vědomí Krišny, bude to nepochybně velmi atraktivní. To byl i můj první návrh v Bombaji. Prvořadým úkolem je vybrat učitele. Posoudit, zda naši lidé, kteří tam již jsou, jsou schopni vyučovat. Bude se samozřejmě jednat o výuku základní. Satjabháma napsala v Novém Vrindávanu knihu pro děti. Můžeš se jí na to ihned zeptat. Myslím, že celá řada našich dívek může takovou činnost vykonávat. Lílávatí, Satjabháma a nevím, kdo ještě další; je tam spousta těch, které by se mohly této práce ujmout. Některé z nich mohou odjet do Indie. Podle toho, co o tom vím, je skutečnost nicméně taková, že američtí chlapci a dívky jsou trochu netrpěliví. Je to tedy záležitost, kterou by mělo rozhodnout GBC, a měl bys konzultovat se všemi ostatními členy GBC způsob, jakým ji provést. Je tolik věcí, které by v našich misionářských aktivitách bylo zapotřebí vykonat, ale GBC není stále ještě dost silné, aby se všemi těmito záležitostmi zabývalo a řádně je vykonalo. Máme zde rovněž jeden velký projekt v Májápuru. Poraď se tedy důkladně s GBC, zda se všech těchto záležitostí lze podejmout zároveň. Vyžaduje to velmi chladnou hlavu a zkušený management." (dŠP Tamálu Krišnovi, 26. září, 1971)

 

71-11 "Jmenoval jsem tento orgán GBC, aby mně ulevil od břemene administrace a abych se tak mohl soustředit na své psaní a překládání knih." (dŠP Badrínárájanovi, 18. listopadu 1971)

 

71-11 "Je pro mě velkým povzbuzením, že mi asistuješ v tomto velkém poslání tak dobře, a velmi ti za to děkuji. Svému nově narozenému dítěti můžeš dát jméno Púrnimá dásí, pokud budeš chtít. Je nicméně důležité, abys pokaždé, když budeš svým dětem dávat nové jméno, vždycky informovala mého tajemníka, aby o tom mohl udělat záznam." (dŠP Abhirámě dásí, 27. listopadu 1971)

 

71-11 "Můžeš své dceři dát jméno Mitra dásí, nemám proti tomu žádné námitky. Své děti si můžeš pojmenovat, jak chceš, ale je zapotřebí, abys o tom vždy informovala mého sekretáře. Tím bude zajištěno, že bude jméno zaneseno do našeho seznamu, aby nedošlo k jeho opakování. Jiné jméno je možné dát později dítěti při zasvěcení, pokud se to bude jevit jako vhodné." (dŠP Lalitá Kumárovi a Džambavatí dásí, 27. listopadu 1971)

 

72-01 "Co se týče návrhu uzavření manželství mezi Mádhavánandou a Kaušaljou, vyhledej a přilož prosím kopii dopisu, který jsem v této věci odeslal členům GBC. Napříště tyto záležitosti manželství mezi oddanými musí rozhodovat po vzájemné poradě členové GBC a další starší členové. Takže tento případ konzultuj s dalšími členy GBS  a staršími členy. Je nutné, aby tyto záležitosti rozhodovali naši starší členové, abych se já nemusel záležitostmi manželských párů tolik zabývat." (dŠP Bhavánandovi, 9. ledna 1972)

 

72-02 "Co se týče toho domu, zdá se mi to být trochu idealistické, ale jestli myslíš, že je to vhodné, tak proč ho nezakoupit? Potřebujeme centralizovaná hlavní sídla pro evropský kontinent, tak jako je naše bombajská pobočka hlavním sídlem pro zónu indickou. Pokud tedy myslíš, že toto místo může být vhodné, a pokud je majitel vůči nám velmi vstřícný a nabízí nám velmi dobré podmínky, potom všechna evropská centra mohou spolupracovat a pokusit se o to. Podle mého názoru je zde nicméně jedna důležitá věc, totiž že vláda to nebude podporovat, protože nám budou chtít dát vlastní učební program a my nebudeme moci kázat naším vlastním způsobem. Co se týče nákupu tiskařského lisu, je to záležitost GBC, kterou musíš konzultovat s ostatními." (dŠP Hansadútovi, 14. února 1972)

 

72-02 "Zaleží na tom, zda jste vy, členové GBC, sami rozhodli, jak bude řízena tvoje zóna pro Dálný východ v tvé nepřítomnosti. Musí tam existovat někdo, kdo bude radit a dávat pokyny ve všech záležitostech. Domnívám se proto, že pokud se ti tam práce dobře daří a děláš tak úžasné pokroky, co se týče zlepšení vydávání našich knih, pak vy všichni můžete po vzájemné dohodě jmenovat osobu, která bude řídit veškeré záležitosti v zóně Dálného východu. Obdržel jsem již několik dotazů ohledně této věci od místních odpovědných referentů, zajímají se o to, jak se celá záležitost vyvíjí." (dŠP Balimu Mardanovi, 27. února 1972)

 

72-04 "Zvažuji, jak obsadit dvě místa GBC, která se uprázdnila, jedno tím, že rezignoval Krišna dás, a druhé proto, že Tamála Krišna přijal sannjás. Uvažuji o několika osobách, mimo jiné o Kéšavovi a Girirádžovi. Dám ti vědět, až o těchto věcech rozhodnu. Do té doby můžeš informovat další členy GBC, že v současné době nedojde uvnitř Společnosti k žádným změnám a že mohou vykonávat řízení stejně jako dosud." (dŠP Rúpánugovi, 4. dubna 1972)

 

72-05 "Přesto můžeš přijet, neboť je zde celá řada věcí, týkajících se GBC a dalších aktivit, o kterých můžeme diskutovat. Já nyní chci manažerské práce zanechat, a vy všichni, jmenovaní členové GBC, musíte vykonávat práci, kterou nyní dělám já. Doporučil jsem proto, aby členové GBC cestovali co nejvíc, stejně jako já to dělám nyní. Kdybych necestoval, nevznikla by tak velká organizace. Sankírtanové hnutí znamená cestovat a kázat. Ale já jsem nyní už starý člověk, nechte mě odejít do ústraní, abych ve svých posledních letech mohl psát knihy." (dŠP Džagadíšovi, 19. května 1972)

 

72-06 "Pokud budeš potřebovat víc mužů a žen, aby učili v tamní gurukule, můžeš je tam poslat ze své pravomoci člena GBC pro zónu centrálních států USA.  Nebudeš se nyní tolik zabývat řízením místních chrámů, ale řízením toho, co vyžaduje obecnější zájmy – to bude tvoje odpovědnost jako člena GBC. Vyhledej tedy nějaké učitele ze své zóny a pošli je tam." (dŠP Satsvarúpovi, 16. června 1972)

 

72-07 "Zmiňuješ, že se teď již nezabýváš tolik dohlížením na placení nájmů a hypoték, a že vonné tyčinky jsou prodané. Povinností člena GBC je ale zabývat se všemi záležitostmi, které se týkají jeho zóny. Není to tedy tak, že pro kázání můžeme zanedbávat další záležitosti. Nikoliv. U člena GBC se přepokládá, že bude vědět všechno o podmínkách a situaci všech záležitostí, spadajících do jeho pravomoci. To je úkol, který tvoří náplň práce tajemníka. Protože jsme zapojeni do nejrůznějších aktivit, spoléhám především na znalosti mých asistentů a tajemníků GBC, na jejich schopnost řídit všechno správně. Ale pokud nebude věnovat dostatečný čas pochopení toho, jak se dějí finanční záležitosti, potom nás kdykoliv může postihnout nějaká pohroma, vyvolaná naší nepozorností vůči těmto záležitostem. Je proto nutné, abyste se stále informovali o tom, zda se finanční záležitosti zlepšují, a stále bděle dohlíželi na každou oblast naší aktivity vědomí Krišny. I toto je součástí kazatelské práce. Já rovněž kážu každý den. Ale zároveň také všechno řídím, dohlížím na účetní bilanci, chodím do banky, poskytuji rady ohledně všech možných témat, a tak podobně.   

Právě nyní jsem zakoupil jeden činžák se sedmi byty, přímo v sousedství chrámu v Los Angeles, a v krátké době hodláme dále investovat do podobných nemovitostí. Prakticky tedy nepřipadá v úvahu, abych finanční záležitosti Společnosti zanedbával, a stejně tak je zapotřebí, abyste i vy si počínali stejně jako já. To je vaše základní práce." (dŠP Satsvarúpovi, 1. července 1972)

 

72-12 "Co se týče bodů, týkajících se výše daní, korporátního statusu, atd., doslechl jsem od Džajatírthy, že chcete vytvořit velký plán na centralizaci managementu, daní, peněz, korporátního statusu, vedení účetních knih, kreditů, a tak podobně. Naprosto takový plán neschvaluji. Necentralizujte nic. Každý chrám musí zůstat nezávislý a soběstačný. Takový byl můj plán od samotného začátku, proč tedy přemýšlíte jinak? Již jednou jste hodlali něco centralizovat prostřednictvím vaší schůze GBC, a kdybych byl do toho nezasáhl, všechno by bylo zničeno. Nepřemýšlejte tímto způsobem o velkých korporacích, velkých kreditech a centralizaci – to všechno jsou nesmyslné návrhy. Jediná věc, kterou jsem si přál, bylo to, aby se centralizovalo vydávání knih a jejich vydávání, a jmenoval jsem za tím účelem tebe a Baliho Mardana, abyste to provedli. Jinak management a všechno ostatní musí být vykonáváno místně místními lidmi. Je nutné vést účty, věci musí být v pořádku a podle zákona, ale to musí být starost každého jednoho chrámu, a ne vaše.

Hnutí vědomí Krišny je zde proto, aby učilo lidi nezávisle myslet a být kompetentní ve všech oblastech znalostí a činností, není zde pro vytváření byrokracie. Jakmile dojde ke vzniku byrokracie, celá věc je zničena. V našem hnutí musí stále panovat individuální usilování, duch práce, odpovědnosti a soutěže, a ne to, že jeden bude dominovat a rozdílet benefity ostatním, zatímco ti nebudou dělat nic jiného než od tebe žebrat, a ty budeš rozdávat. Ne. Vůbec nevadí, že přibudou starosti s registrováním každého centra, podáváním daňového prohlášení za každé centrum, ustavováním zvláštních korporací v každém státě. To všechno oddané vyškolí v tom, jak tyto věci dělat, a rozvine to v nich spolehlivost a odpovědnost - a to je to, o co jde. Začínám si všímat, zvláště ve vaší zemi, že naši lidé ztrácejí nadšení pro šíření našeho programu hnutí vědomí Krišny. Proč by jinak přicházelo tolik nespokojených dopisů o problémech? To není moc dobré znamení. Celý problém spočívá v tom, jak zjišťuji, že oddaní nenásledují regulativní principy. Bez toho bude nadšení chybět. Oddaný v sobě může probudit spontánní nadšení i při mechanickém následování regulativních principů, protože se dobere postupně porozumění na základě přednášek. Spontánní milující oddaná služba není úplně snadnou záležitostí, ale pokud člověk prostě důsledně dodržuje pravidla a omezení, jako je časné vstávání, odříkávání šestnácti koleček, odříkávání Gájatrí, stálé udržování tělesné čistoty – potom jeho nadšení bude stále více vzrůstat, a pokud to bude provázené také trpělivostí a odhodláním, tak se jednoho dne dostane na úroveň spontánní oddanosti, a jeho život bude pak dokonalý. To všechno jsem vám již sdělil v Nektaru oddanosti. Nedomnívám se, že by sami vedoucí následovali pravidla, ani to, že by dohlíželi na ostatní, aby následovali přísně. To musí být okamžitě napraveno.

Každé centrum zůstává nezávislé, to je v pořádku, ale prezidenti a referenti musí sami následovat a dohlížet na ostatní, aby důsledně regulativní principy následovali, a poskytovat jim správné pokyny, aby mohli dobře porozumět tomu, proč je tapasja nutná. Je rovněž zapotřebí, aby GBC a sannjásí cestovali a dohlíželi na referenty, aby si počínali stejně. Pokud také zpozorují cokoliv, co snižuje standard, musí to napravit a poskytnout radu, nebo v případech, že zjistí nějakou nesrovnalost, odstraním ji já.

Je samozřejmé, že když přichází noví lidé, nelze od nich očekávat, že přijmou naše regulativní principy okamžitě na sto procent. Nesmíme na ně tedy tolik naléhat, aby žili v chrámu. Každý, kdo žije v chrámu, musí souhlasit s tím, že bude přísně následovat pravidla a regulace. Když se tedy nějaký nový člověk k nám nastěhuje, mohlo by ho odradit, že ho budeme k podobnému následování pravidel nutit. Nechme tedy nové oddané žít mimo chrám, aby na přednáškách postupně pochopili, proč by měli přijmout různá omezení. Potom budou žít s námi ze svého vlastního rozhodnutí a budou následovat všechna pravidla bez problémů. Je velmi obtížné vzdát se velmi rychle tolika špatných návyků, které jste ve vaší zemi získali, vychovávejte proto nové oddané postupně, nejprve odříkáváním svatých jmen, a nelpěte tolik na získávání velkého počtu nových oddaných, když pak později odchází, protože byli předčasně k něčemu donuceni. Přál bych si spíše vidět méně upřímných oddaných než spoustu zdánlivých oddaných nebo oddaných, kteří oddanost předstírají. Kladu tedy důraz na to, že regulativní principy musí následovat každý. Jinak jejich nadšení ochabne a začnou opět myslet na sex, začnou být netrpěliví, a bude zde množství různých problémů. Objevují se příznaky toho, že nebylo pochopeno něco základního. Tím základním je zapojit člověka do toho, aby něco dělal pro Krišnu, bez ohledu na to, o jakou činnost půjde. Jakmile je oddaný zapojený do vykonávání nějaké velmi uspokojivé činnosti, jeho nadšení neochabuje. Regulativní principy pak následuje automaticky, protože jsou součástí jeho pracovní povinnosti – aplikováním regulativních principů prakticky v pracovní povinnosti oddaný uskutečňuje šťastné výsledky regulativních principů. Budoucnost hnutí vědomí Krišny je tedy velmi světlá, budou-li manažeři bedlivě dohlížet na to, aby každý odříkával bez zanedbávání šestnáct koleček, aby všichni vstávali před čtvrtou hodinou ranní a navštěvovali mangala-árati. Naši vedoucí musí pečlivě dbát na to, aby nezabíjeli ducha nadšené služby, která je individuální, spontánní a dobrovolná.

Měli by se stále snažit vytvářet pro oddané ovzduší nové inspirace, aby oddaní nadšeně souhlasili s přijímáním výzvy a jejím naplněním. To je umění řídit lidí: probouzet spontánního milujícího ducha obětování nějaké energie pro Krišnu. Ale kde najít tolik zkušených manažerů? Všichni z nás by se měli stát zkušenými manažery a kazateli. Neměli bychom se tolik starat o pohodlí a propadat sebeuspokojení. Musí zde být neustále tapasja, přísné dodržování regulativních principů. Hnutí vědomí Krišny musí být stále výzvou. Velké cíle lze dosáhnout dobrovolnou touhou je naplnit, a to uchová hnutí zdravé. Takže vy, úspěšní manažeři, se nyní snažte vyškolit stále víc kompetentních kazatelů a manažerů, jako jste vy sami. Zapomeňte na centralizaci a byrokracii. " (dŠP Karandharovi, 22. prosince 1972)

 

72-12 "Když vy sami budete stále zachovávat čistotu, potom vaše kázání bude mít dopad. Jakmile ve vás bude byť jen trochu nečistoty, úroveň kázání začne upadat a celá věc bude směřovat do pekel. Na takovém kázání bychom si neměli zakládat, proto se tedy za vás všechny modlím, moji pokročilí žáci, členové GBC, sannjásí, chrámoví referenti, abyste vy všichni uvažovali věcně a pociťovali stále maximální odpovědnost za to, zda věci probíhají tak, jak jsem je já ustanovil. Bude stačit, když budete prostě konat totéž co já, aniž byste se vyhýbali čemukoliv, co by mohlo přispět k rozvoji Krišnova hnutí, a půjdete vždy velmi důsledně ve stopách Rúpy Gosvámího. Pak bezpochyby budete mít stále dost sil a nadšení pro energickou práci v Krišnově zastoupení, bez jakéhokoliv úpadku." (dŠP Puštovi Krišnovi, 29. prosince 1972)

 

73-01 "Členové GBC jsou mými přímými vybranými spolupracovníky, kteří se starají o postupný rozvoj dvanácti zón, do kterých je svět za tím účelem rozdělený." (dŠP Hansadútovi, 2. ledna 1973)

 

73-08 "Prosím přijměte mé požehnání. Shledávám, že mezi členy GBC stojí na prvním místě Satsvarúpa Mahárádž, protože podává pravidelně zprávu. Ukázková kopie je přiložena zde. Doufám, že všichni členové GBC se vydají v jeho stopách." (dŠP Mým drahým členům GBC, 7. srpna 1973)

 

74-06 "Ano, vidím, že tvá mysl byla rozrušená setkáním s tvojí manželkou v soukromí. Není zapotřebí si hrát na schovávanou. Lepší je žít jako manžel a manželka coby hospodáři, a nadšeně vykonávat hnutí vědomí Krišny. Je celá řada členů GBC, kteří jsou hospodáři. Můžeš dál řídit chrámy a stejně tak pracovat na školách a univerzitách, abys zavedl naše knihy do knihoven. Poslední zprávy o této práci byly velmi příznivé. Pokračuj tímto směrem velmi seriózně s pomocí své dobré ženy, a všechno bude v pořádku. (dŠP Rúpánugovi, 8. června 1974)

 

74-06 "Ptal ses na Rúpánugu. Já jsem ho požádal, aby nezůstával v ústraní, ale aby usilovně pracoval jako grihastha, když se nyní vrátil i se svojí ženou. Na jeho kázání není nic špatného, i když je nyní hospodář, stejně jako ty sám i řada dalších členů GBC. Přestože se tedy oficiálně jedná o porušení sannjásu, nebude to žádná ztráta, pokud tak bude pracovat s větším nadšením. Prosím spolupracujte tedy s ním dál a zaváděj všechny regulační programy." (dŠP Dámódarovi, 8. června 1974)

 

74-07 "1) Prohlašuje se tímto, že Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda je zakladatel-áčárja  ISKCONu (Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny). Je nejvyšší autoritou ve všech věcech týkajících se Společnosti. Jeho postavení nemůže zastávat nikdo jiný, a jeho jméno a titul musí být uváděny na všech dokumentech, v hlavičkách dopisů, publikacích a budovách Společnosti. Zvláště je tímto ustanoveno, že žádná nemovitost nemůže být zakoupena nebo prodána žádným referentem Společnosti bez výslovného souhlasu Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, zakladatele-áčárji ISKCONu.

 

2) Tímto se ustavuje Organizační správní rada správců, jmenovaná zakladatelem-áčárjou, Jeho Božskou Milostí A. Č. Bhaktivédántou Svámím Prabhupádou, podle dokumentu ´Směrnice pro management´ z 28. června 1970. Posláním GBC je působit jako výkonný nástroj vůle Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády." (Nejvyšší naléhavost, Dodatky k registračním dokumentům. 22. července 1974, schválil Šríla Prabhupáda)

74- 09 "Co se týče Mezinárodní správní rady, nyní expandujeme a je tedy nutné naše zájmy bedlivě hlídat. Dvanáct členů GBC bylo vyškoleno pod mým vedením k tomu, aby velmi pečlivě chránili zájmy Společnosti. Veškeré naše vlastnictví musí být dobře chráněno a v každém dokumentu musí být uvedeno moje jméno jako zakladatel-áčárja. Zvláštní péči je nutné věnovat tomu, aby žádné vlastnictví nebylo možné prodat nebo zatížit hypotékou místními manažery, tak jak to udělal Gaurasundara. Takové rozhodnutí mohu udělat pouze já osobně." (dŠP Balimu Mardanovi, 5. září, 1974)

 

74-09 "Co se týče tvé cesty do USA, píšeš, že budeš jednat diplomaticky a zdvořile. To musí být motto všech členů GBC. Být tolerantní, a když dojde k nějakému prohřešku, napravit ho. Všichni naši lidé vykonávají dobrovolně dobrou službu, takže základem je dobrá vůle. Všechno je tedy nutné dělat na základě dobré vůle." (dŠP Hansadútovi dásovi, 7. září 1974)

 

74-09 "Každopádně poskytoval společnosti službu, nicméně až budou přítomni všichni členové GBC, mohou stížnosti zvážit a udělat, co je zapotřebí. Podle mého názoru může nicméně odejít do ústraní, pokud si to členové GBC budou přát. Osobně si přeji, aby všichni stávající členové GBC byli vyškoleni tak dokonale, aby v budoucnu za mé nepřítomnosti dokázali velmi dobře a pevně řídit celou Společnost. To je mé přání. Přinejmenším v tomto období mého života je naprosto nežádoucí, aby mezi vámi panovaly jakékoliv rozpory. Snažte se dohodnout přátelsky a pracovat na vlastních nedostatcích. Vyškolit nějakého člověka je velmi obtížné, zvláště v duchovním životě. Každý má nějaké slabosti a nedostatky. Je lepší napravovat a urovnávat než se s někým rozejít. Bude nejlepší prodiskutovat tuto záležitost na otevřené schůzi GBC a potom udělat vše, co je nezbytné." (dŠP Hansadútovi dásovi, 29. září 1974)

 

74-11 „Měla by být ustanovena správní rada GBC, jejímž úkolem je sloužit jako nástroj k vykonávání vůle zakladatele-áčárji, Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády. Členové GBC budou na počátku vybráni Jeho Božskou Milostí Šrílou Prabhupádou. Bude dohlížet na operace a vedení ISKCONu podle pokynů obdržených od Šríly Prabhupády, který bude schvalovat konečné řešení všech záležitostí.

(m) Vykonávat rozsáhlou výzkumnou práci historických vaišnavských textů v sanskritu a bengálštině jako Bhagavad-gítá, Šrímad-Bhágavatam, Čaitanja- čaritámrita, Bhakti-rasámrita-sindhu atd. a šířit tuto výzkumnou práci na vzdělávacích institucích po celém světě, bez ohledu na rasu, barvu kůže či víru a náboženství.

(n) Propagovat védskou výzkumnou práci v oblasti zemědělství a chovu zvířat a alternativních zdrojů energie podle historických védských textů za účelem dobrého a zdravého vývoje těla, mysli a duše; a propagovat a šířit takovou výzkumnou práci.

(o) Provést výzkumnou práci týkající se dávných védských vzdělávacích programů jako gurukula a také rozvoj individuálních osob prostřednictvím jógy a šířit takovou výzkumnou práci po celé Indii a celém světě.

Schváleno: A. Č. B. S. (dŠP, návrh Dodatků k Memorandu společnosti pro registraci v Kalkatě, 17. listopadu 1974)

 

74-11 „Pokud jde o to, zda jsem řekl, že Atréja Riši je členem GBC pro hmotné záležitosti, ano, to jsem skutečně pronesl.“ (dŠP Hansadútovi dásovi, 23. listopadu 1974)

 

74-11 „Pokud jde o vaši registraci, mělo by se tam jasně uvádět, že majetek nemůže být prodán či se na jeho koupi nemůže vzít hypotéka, aniž bych to jasně schválil. Rád zjišťuji, že u vás teď máme tři brahmačárí. Pořádně je vychovej.“ (dŠP Subalovi dásovi Svámímu, 25. listopadu 1974)

 

74-12 „Tvůj návrh cestovat do nejbližšího chrámu je dobrý. Měl bys v tom pokračovat. Naši členové GBC by měli vždy navštěvovat různé chrámy, aby dohlédli na vše, co se tam děje, a aby zajistili, že o vedení chrámu je velice dobře postaráno.“ (dŠP Rúpánugovi, 18. prosince 1974)

 

74-12 „Pokud jde o tvůj svatební obřad, měl by ho schválit chrámový prezident nebo člen GBC.“ (dŠP Vipínimu dásovi, 19. prosince 1974)

 

75-02 „Hansadúta je tu teď se mnou a já jsem mu předal tyto dopisy. Všichni přítomní členové GBC si je přečetli a probrali je. Chci, aby mi členové GBC ulevili od břemene manažerských povinností, a do budoucna by se všechny takové otázky měly probírat s místním členem GBC. Nebude-li možno dojít k uspokojivému návrhu řešení, mohou být osloveni další členové GBC. Ti mohou vytvářet návrhy a posílat mi je ke schválení.“ (dŠP Puraňdžanovi, 2. února 1975)

 

75-07 „Vytvořil jsem GBC za účelem šíření vědomí Krišny po celém světě. Touto cestou se snažím osvobodit od vedení, abych mohl překládat mé knihy. Není proto nutné vytvářet zvláštní nový výbor o šedesáti čtyřech členech. Jen ať se každá zóna a středisko snaží ve své vlastní části světa. Jestliže by se měl takový mezinárodní výbor vytvořit, pak by to měli udělat členové GBC. Tvé další návrhy můžeš poslat Džagadíšovi.“ (dŠP Sat Kritovi dásovi, 1. července 1975)

 

75-09 „Brahmánanda Mahárádž mi sdělil, že pouze šest chrámů nám zaslalo kopii přísežného prohlášení, které jsem si vyžádal od všech chrámů. Prosím zjisti, proč ho neposílají. Ze St. Louis jsem obdržel nejen přísežné prohlášení, ale také postupní listinu. Tento dekret velice dobře a jasně vyjadřuje, že pozemek nemůže být prodán bez písemného povolení ode mě nebo GBC. Takové prohlášení by mělo přijít ode všech center. Prosím dohlédni na to.“ (dŠP Satsvarúpovi Gósvámímu, 9. září 1975)

 

75-11 „Je dobré, že členové GBC souhlasili s daňovým návrhem.“ (dŠP Džagadíšovi dásovi, 20. listopadu 1975)

 

75-11 „Co se týká toho, že by ses stal členem GBC, ano, já jsem to chtěl, avšak přichází na tebe tolik stížností. To není dobré. GBC znamená, že se o věci stará tak dobře, že na něj nechodí žádné stížnosti, abych tak měl čas na mou překladatelskou práci. Každopádně pokračuj ve svém kazatelském programu a můžeme toto téma probrat v čase májápurského zasedání. Mezitím posílám Brahmánandu Svámího, aby situaci v Nairobi urovnal, a později se uvidí.“ (dŠP Čjavanovi Svámímu, 23. listopadu 1975)

 

75-12 „Ta myšlenka, že by členové GBC na dva tři měsíce v roce změnili svou zónu, je také dobrá. Předlož tento bod na májápurském zasedání a hlasujte o něm.“ (dŠP Hridajánandovi Svámímu, 11. prosince 1975)

 

76-01 „Vše by se mělo vykonávat ve vzájemné spolupráci. Pojetí ,naše‘ a ,vaše‘ je hmotné a nemá v hnutí pro vědomí Krišny místo. Nejsou-li členové našeho hnutí schopni spolupracovat, bude velice obtížné šířit poselství Pána Čaitanji. Ano, jelikož jsi sannjásí a člen GBC, tvá prvotní povinnost je číst mé knihy. Jak jinak budeš kázat? Abychom zůstali ve vědomí Krišny pevní, musíme mít řádné filozofické porozumění. Jinak se z toho stane jen sentiment. Kdykoli najdeš čas, prosím čti moje knihy. Brzy zavedeme systém zkoušek pro ty žáky, kteří se chystají ke druhému zasvěcení a také pro přijetí sannjásu. Podle toho se bude od oddaných očekávat, že budou číst a vstřebávat naše různé knihy.“ (dŠP Satsvarúpovi Gósvámímu, 5. ledna 1976)

 

76-01 „První povinností GBC je dohlédnout na vedení chrámů v jejich zóně. Navíc potřebují stálého tajemníka. K tomu ještě může vždy jeden člen GBC na krátkou dobu přijet a vrátit se zpět.“ (dŠP Brahmánandovi, 7. ledna 1976)

 

76-01 „Během tohoto šestidenního rozdávání knih zvítězila Východní zóna. Toto je naše nejdůležitější práce. Všichni naši vůdci by si měli lámat hlavu tím, jak zvýšit prodej našich knih. Vždy jsem říkal, že budeme-li prostě jen záviset na distribuci knih, o všechny naše potřeby bude postaráno.“ (dŠP Rúpánugovi, 11. ledna 1976)

 

76-01 „Naše hnutí je tak velké, že vyžaduje odborné vedení a řádnou ostražitost. Teď přicházíš na to, že o tolik věcí nebylo náležitě postaráno, proč jsi to však nezjistil již předtím? K čemu je teď si na to stěžovat? Je tvá chyba, že jsi tam byl tak dlouho nepřítomen. První povinností členů GBC je starat se o své zóny. Řekl jsi, žes k tomu cvičil Čjavanu. Každopádně se pokus věci urovnat a vrátit vše do původní podoby.“ (dŠP Brahmánandovi, 13. ledna 1976)

 

76-01 „Další věc je, že žádáš, aby ti BBT půjčilo 150 000 dolarů, ale BBT už má zodpovědnost za Mumbáí, Kurukšétru a Májápur, takže ty peníze musí jít do Indie. Proto si nemyslím, že ti BBT může dát tuto půjčku. Ve skutečnosti je zodpovědností rodičů udržovat gurukulu. Zdaněním chrámů nebo půjčkou od BBT umožníme rodičům, aby se vyhýbali své zodpovědnosti. Předtím, než mají dítě, by rodiče měli uvážit, zda budou schopní zaplatit za jeho vzdělání. GBC by měli vydat pokyn, že pokud plodí děti, musí zaplatit veškeré náklady na gurukulu. V jiném dopise Džajatírthovi jsem navrhl, jak mohou rodiče vydělávat peníze na podporu svých dětí. Můžete tedy vše společně probrat a udělat, co je třeba.“ (dŠP Džagadíšovi, 22. ledna 1976)  

 

76-05 „Mí drazí žáci v GBC,

prosím přijměte má požehnání. Během posledních deseti let jsem budoval tuto strukturu a teď jsme větší než britské impérium. Ani britské impérium se nerozrůstalo tak jako my. Zabíralo jen část světa a my jsme ještě s naší expanzí neskončili. Musíme se neomezeně stále více rozrůstat. Musím vám však také připomenout, že teď musím dokončit překlad Šrímad-Bhágavatamu.“ (dŠP Všem členům GBC, 19. května 1976)

 

76-09 „Bude skvělé, když mi vy, všichni členové GBC, ulevíte od těžkého břemene vedení.“ (dŠP Ráméšvarovi dásovi, 8. září 1976)

 

76-09 „Co se týká redakční strategie časopisu Zpátky k Bohu, není-li naše redakce dostatečně znalá, měla by být vyměněna. Dr. O. B. L. Kapoor měl podobnou připomínku. Ano, vědecké články zaslané našimi oddanými musí být vydávány. Nemohu prohlédnout každý článek, avšak někdo z vás by měl zjistit, proč jsou pěkné články odmítány. Zjisti, zda by bylo možné vyměnit redakci. Nemáme-li zkušené redaktory, nebude náš časopis populární. GBC musí na tyto věci okamžitě dohlédnout. Redakční výbor by měl být ihned prověřen a v případě nutnosti být vyměněn.“ (dŠP Rúpánugovi dásovi, 23. září 1976)

 

76-10 „Ano, členové GBC by měli cestovat a navštěvovat ostatní zóny a já velmi schvaluji, aby to dělal předseda GBC.“ (dŠP Tamálovi Krišnovi, 5. října 1976)