69-03 „Velmi ti děkuji za dopis z 21. února 1969 spolu s oděvem pro Božstva. Přišel mi pozdě kvůli rychlým přesunům, a tvé vyjádření o uctívání Božstva je zcela vynikající. Prosím pokračuj v tom a Krišna ti udělí veškerá požehnání. Pokud člověk dosáhne dokonalosti v uctívání Božstev, nazývá se to arčana-siddhi. Arčana-siddhi znamená vrátit se k Bohu bezprostředně po tomto životě pouhým uctíváním Božstev. Tento program arčana-siddhi je uveden v Nárada- paňčarátře zvláště pro hospodáře. Ti se nemohou podrobit přísným disciplinovaným činnostem askeze, proto se každému hospodáři velmi doporučuje cesta arčana-siddhi. Podle védského systému všichni hospodáři musí mít doma Božstvo a přísně dodržovat proces uctívání. To činí čistým domov, tělo, mysl a rychle to vede na čistou úroveň duchovního života. Chrám je také určen zejména pro hospodáře. V Indii, v každém městě, v každé vesnici, v každém sousedství stále existují chrámy Višnua pro okolní hospodáře. Proto mě těší, že jsi ideální hospodářkou. A jednáte velmi dobře společně, manžel i manželka. Prosím pokračujte v tom, co děláte, a Krišna vám postupně poskytne vše potřebné.“ (dŠP Himavatí, 18. března 1969)

 

70-04 „Ano, když nebudeš přítomen na své základně, můžeš tato Božstva vzít s sebou, avšak dokud se budeš nacházet v Hamburku, budeš mít jen velice málo času na zvláštní uctívání Božstev. Jestliže hospodář nežije v blízkosti chrámu, může uctívat svá vlastní Božstva doma.“ (dŠP Džaja Góvindovi, 18. dubna 1970)

 

71-07 „Velice rád jsem si všiml, že důsledně dodržuješ regulativní principy oddaného života a že pravidelně odříkáváš šestnáct kol na růženci každý den. Pokračuj dál s plnou vírou, protože takové zpívání Hare Krišna mantry je naší skutečnou silou v duchovním životě a bude tě vždy udržovat ve styku s Krišnou. A jelikož se brzy vdáš za Batu Gópála Prabhua, bude tvou povinností také pomáhat mu dělat pokrok ve vědomí Krišny v každém ohledu. Budeš-li tedy dvacet čtyři hodin denně zaměstnána v Krišnově službě, i on jistě bude tvého příkladu následovat. Učiňte z Krišny hlavní středobod vašeho manželského života a pracujte společně v Jeho službě podle svých nejlepších schopností. Pak budete šťastni a vaše životy poznají dokonalost.“ (dŠP Sukjaságarí déví dásí, 8. července 1971)

 

72-01 „Pokud jde o hospodáře žijící v chrámu; v Indii není ženám dovoleno zůstávat v chrámu přes noc. Kvůli našim kazatelským účelům jsem však dovolil ženám v chrámu bydlet. Avšak manžel a manželka by tam neměli bydlet společně. Je tam mnoho mladých brahmačárích a sannjásích, a když uvidí, že muž a žena bydlí pohromadě, bude je to jen rozrušovat. Proto nařizuji toto: ideálně mohou manžel a manželka žít v chrámu odděleně. Jestliže to není možné, mohou žít spolu někde poblíž chrámu a navštěvovat árati atd., a jestli ani to není možné, poslední možností je žít dál od chrámu a provádět své vlastní uctívání Božstev atd. Nejlepší je následovat tu ideální možnost, avšak ať už si vybereš jakýkoli způsob života, tou nejdůležitější věcí je vždy stoprocentně zůstat ve službě Rádě a Krišnovi.“ (dŠP Ravíndrovi Svarúpovi, 25. ledna 1972)

 

72-07 „Pokud jde o Dajánandu, nemám nic proti tomu, když grihastha žije mimo chrám a vydělává peníze, nechci však, aby od nás odcházeli. Striktní chrámové praktiky jsou určeny pouze těm, kdo chrám obývají. Grihasthové by měli žít mimo chrám a není možné, aby následovali vše jako v chrámu, proč by se však měli zcela vzdát jejich praktik oddaného života? Tolik velkých skálopevných oddaných teď odchází, proč se to děje? Advaita, Uddhava, Krišnadás, teď i Dajánanda a Nandarání. Poslal jsem jim každému jeden dopis, jestli je najdeš, doruč jim mé dopisy. Není vůbec dobré, když naši velcí oddaní poklesávají tak snadno a odcházejí od nás. Snaž se je zachránit.“ (dŠP Karandharovi, 14. července 1972)

 

72-08 „Ve vědomí Krišny nejsi nikdy sama; máš tolik úžasných bratrů a sester, kteří jsou tvou skutečnou rodinou, a kromě toho tu je vždy duchovní mistr v podobě svých pokynů a Krišna uvnitř tvého srdce, nemusíš se tedy vůbec cítit osamocena. Udělej z Krišny svého manžela a vždy na Něj mysli, velmi pěkně vychovávej své dítě, zpívej bez odchýlení šestnáct kol Hare Krišna mantry denně, čti Šrímad-Bháagavatm alespoň hodinu denně, a díky tomu se budeš bezpochyby velice brzy cítit šťastně a tvůj život bude vznešený.“ (dŠP Gangádéví, 11. srpna 1972)

 

72-09 „Rodinný život je také dokonalou základnou pro nabízení oddané služby Krišnovi. V jakémkoliv životním stádiu, ať jsi svobodná, nebo vdaná, ať máš v životě jakékoliv zaměstnání, když přijmeš a budeš praktikovat zásady oddané služby, můžeš dosáhnout nejvyššího cíle života. Ty jsi vdaná a tvůj manžel se snaží být oddaným Krišny, tak se staň jeho oddanou, takové je postavení muže a ženy v manželství—že muž se díky asistenci své ženy stane velkým oddaným Krišny a žena z toho bude mít prospěch a službou svému manželovi bude dělat pokrok v duchovním životě. Děláš si starosti s usměrňujícími pravidly, ale život bez usměrňujících pravidel přináší jen víc frustrace. Zpočátku to může být trochu těžké, ale pokud si upřímně přeješ dosáhnout ve svém životě nejvyššího výsledku, můžeš si být jistá, že díky svému usilování o vědomí Krišny budeš brzy čím dál šťastnější. Těžkosti tohoto hmotného světa se smrsknou tak, že nebudou větší než otisk telecího kopýtka. Mezi oddanými žijícími v chrámu a oddanými, kteří žijí mimo chrám, ve skutečnosti není žádný rozdíl. Máš pravdu, že důležité je vzpomínat na Krišnu, ať děláš cokoliv. Snaž se tedy stále vzpomínat na Krišnu prostřednictvím dodržování zásad, které znáš: brzy vstávat, vykoupat se, vytřít, navštívit árati, alespoň hodinu nebo dvě denně číst písma, zpívat na korálech 16 kol mantry Hare Krišna, chodit na pouliční sankírtan, obětovat všechno své jídlo Krišnovi a tak dále. Tímto způsobem budeš dělat velice rychlý pokrok v rozvíjení vědomí Krišny a budeš ve svém životě velice šťastná.“ (dŠP Susan Beckmanové, 29. září 1972)

 

73-01 „Prosím přijmi má požehnání. Dovoluji si potvrdit příjem tvého dopisu datovaného 7. ledna 1973, jehož obsah jsem si velice pečlivě pročetl. Děkuji ti mnohokrát za přiložené informace. Mezi brahmačárím, grihasthou, vánaprasthou a sannjásím není žádný rozdíl. Grihastha prostě znamená, že žije mimo chrám se svou ženou, to je ten jediný rozdíl. Grihastha jinak musí následovat ty samé regulativní principy a zůstávat plně zaměstnán chrámovými činnostmi. U vás v Londýně se nachází tak obrovské pole pro rozšiřování kazatelských aktivit, chci tedy, abys tam ostatním oddaným byl k dispozici, jak jen to půjde, a úzkou spoluprací s nimi mi takto pomohl. Tyto chrámy jsou přesně jako oázy v poušti, kde podmíněné duše mohou uhasit žízeň své touhy po skutečném štěstí. Musí tedy být co nejlépe zorganizovány, a já vím, že ty máš pro takové věci velké nadání a mohli bychom toho dobře využít. Spolupracujme tedy všichni pohromadě, ty a Dhanaňdžaja a Šjámasundar Prabhuové. Touto cestou mi můžeš pomoci a já pak s tebou budu velmi spokojen. Krišna v Bhagavad-gítě říká, že kdokoli se Mu odevzdá, ať už jde o ženu, šúdru, vaišju atd., dosáhne té nejvyšší dokonalosti bhakti-jógy, není to tak, že když je někdo grihasthou, vykonává karma-jógu, nebo když je vánaprasthou, věnuje se sankhja-józe, to je všechno hloupost. Když budeš číst mé knihy, uvidíš, že je to na mnoha místech vysvětleno, přijetím cesty čisté bhakti se dosáhne automaticky všech ostatních jóg, protože bhakti-jóga je vyvrcholením jógy a nejvyšší dokonalostí života. Zároveň je však velice prostá a vznešená. Není mi tedy jasné, v čem je problém. Jelikož jsem tvým duchovním mistrem, je mou povinností zodpovědět jakékoli otázky, které mi položíš. Zašli mi tedy tu nahrávku a já ti odpovím.“ (dŠP Kšíródakašájímu, 29. ledna 1973)

 

73-11 „Dokonce i v kanceláři můžeš dělat pokrok ve vědomí Krišny, když budeš zpívat Hare Krišna a odevzdávat určitý podíl z tvého příjmu Mandiru. Podle naší filozofie všechny plody našich činností dáváme Krišnovi pro Jeho požitek. Nezáleží na tom, kde se v našem životě zrovna nacházíme.“ (dŠP Šankarovi Pynemu, 15. listopadu 1973)

 

74-05 „Pokud jde o domy pro grihasthy, dali jsme jim je za tím účelem, aby mohli vykonávat oddanou službu přesně jako brahmačárí a sannjásí. Proč bychom jinak kupovali domy poblíž chrámu? Jde jen o to, že když žijí v blízkosti chrámu, mohou využít chrámových programů, což znamená ranní árati, přednášky, sankírtan a všechny bohoslužby spjaté s chrámem. Jsou také členy chrámu.“ (dŠP Džajatírthovi, 5. května 1974)

 

74-05 „Co se týká grihasthů uctívajících Božstva Gaura-Nitáie, to je určeno pouze těm, kdo žijí daleko od chrámu a nemohou ho navštěvovat. Jinak je takové uctívání nadbytečné. V chrámu již uctívání Božstev probíhá a tito oddaní by se měli těchto árati účastnit, ne ustanovovat svá vlastní Božstva. Komunita hospodářů v Los Angeles nebo u jiných chrámů nemá fungovat nezávisle na chrámovém programu.“ (dŠP Džajatírthovi, 1. května 1974)

 

74-05 „Co se týká toho, jak přimět grihasthy, aby se zapojili do činností vědomí Krišny a ne činností máji, je to velice snadné: měli by velice přísně následovat chrámové programy. Ranní árati, přednášky, sankírtan. Poskytli jsme jim budovu za účelem toho, aby mohli vykonávat službu přesně jako brahmačárí a sannjásí. Proč jinak kupovat budovy poblíž chrámu? Jde o to, že se nachází v blízkosti chrámu, a její obyvatelé tak mohou využít chrámového programu…

Komunita hospodářů v Los Angeles nebo kdekoli jinde nemá být nezávislá na chrámovém programu… Vím, že máš na starost nesčetně komplikovaných záležitostí ve vašem losangeleském středisku, a je mi jasné, že děláš, co můžeš. Prostě se jen modli ke Krišnovi, aby ti dal inteligenci, jak to vše zvládnout. Nejdůležitější věcí je, že musíme být ideálními osobami ve vědomí Krišny, to pak přitáhne ostatní. To znamená, že musíme zpívat naše kola, číst mé knihy, chodit na sankírtan, následovat regulativní principy a uctívat Božstva. Kdokoli se do těchto činností zapojí, bez ohledu na to, kolik hříšných činností předtím vykonal, automaticky pokročí v duchovním porozumění. Je to jednoduchý proces, a když ho budeme následovat, staneme se ideálními oddanými. Jinak se staneme oběťmi žen a bohatství.“ (dŠP Džajatírthovi, 1. května 1974)

 

74-06 „S potěšením slyším, že jsi šťastně zapojen do oddané služby a žiješ jako ideální grihastha. Prosím pokračuj v tom, co děláš; udržuj svou firmu odděleně, a ať už jsi kdekoli, udržuj svou rodinu ve vědomí Krišny a následujte regulativní principy. Věnuj se svému podnikání pro Krišnu, zůstávej šťastný ve vědomí Krišny a vždy služ Krišnovi.“ (dŠP Krišnovi dásovi, 9. června 1974)