71-08 „Je třeba, abychom pořádali tyto důležité schůze členů GBC, kde se vytvoří pravidla a omezení pro náležitý chod našich činností. Na členy GBC někdy chodí stížnosti, což není příliš příznivé. Vytvořil jsem radu GBC s nadějí, že se mi tak uleví od administrativy naší mise, jenže opak je pravdou, začalo mi chodit tolik stížností. Není to pro mě tedy úleva, spíš mám teď víc problémů. Tak či onak bude vše Krišnovou milostí brzo urovnáno.“ (dŠP Tamálovi Krišnovi, 14. srpna 1971)

 

71-08 „Kromě toho jsi také členem GBC. Cokoli tedy chceš dělat či jakékoli nápady chceš prosadit ve vedení naší společnosti, prosím sepiš do dopisu a rozešli jeho kopie všem ostatním členům GBC a jednu kopii také zašli mně. Takto pak získej názor každého ze členů GBC, a pokud většina tvůj názor podporuje, pak by se měla skutečně v naší Společnosti zavést. Názor většiny a můj názor by měly být vzaty v potaz. Když budu znát názor většiny, rozhodnu se podle něj pro, či proti. Ve většině případů budu souhlasit, jedině že by šlo o něco příkře proti našim principům.“ (dŠP Džagadíšovi, 20. srpna 1971)

 

71-08 „Z devíti odpovědí, které jsi od členů GBC obdržel ohledně tvého návrhu snížit cenu časopisu Zpátky k Bohu chrámům na deset centů, je sedm hlasů pro. Proto říkám ano. Díky tomuto systému hlasování o jakémkoli návrhu a následném předložení výsledku hlasování k mému schválení nebude nutné pořádat schůze GBC. Utratili bychom za ně tolik peněz za zbytečné cestovné, přitom by se jen dělaly velkolepé plány. K čemu to je? Prostě jen následujte stejný postup jako v tomto případě, to bude nejlepší.“ (dŠP Karandharovi, 26. srpna 1971)

 

72-04 „Zrovna jsem obdržel jeden dopis popisující vaše zasedání GBC o devíti členech v New Yorku a poslal jsem Rúpánugovi telegram s následující zprávou: ,Schůze GBC chybná. Důrazně nesouhlasím, nic neměnit. Informuj ostatní. Dopis následuje.‘ Můžeš tedy vidět, že jsem velice zmaten tím, co jste všechno provedli, aniž byste tyto záležitosti se mnou probrali. Jestli pokaždé, když se někdo bude nějak cítit, ostatní hned budou volat po změnách všech věcí, vše, co jsem vykonal, bude velice brzy ztraceno. Pro tuto chvíli se tedy nesmí nic dalšího měnit podle vašich plánů, dokud si vše řádně nepročtu.“ (dŠP Hansadútovi, 2. dubna 1972)

 

72-04 „Není mi nic bližšího známo o tom, že jste se vy, všichni členové GBC, sešli a rozhodli jste o tak významných záležitostech, aniž jste to se mnou konzultovali. Napsal jsem tedy v tomto ohledu jeden dopis vám všem a můžete vzít na srozuměnou, že považuji jak toto zasedání, tak vaše rezoluce za nenáležité a že by se nic nemělo v tuto chvíli měnit. Jak jsem již řekl, jsem tak zatížen administrativní prací, že je mi z toho těžko. Velice dychtím vrátit se do svého sídla v Los Angeles a usednout tam k překládání. Když však vy všichni, mé pravé ruce, děláte takové věci bez konzultování a zavádíte v naší Společnosti tak rozsáhlé změny, aniž byste se zeptali na můj názor a názor všech ostatních členů GBC, co s tím nadělám? Jsem velice zmaten tím, že jste vy všichni něco takového udělali. Ustanovil jsem původně dvanáct členů GBC a rozdělil jsem mezi ně dvanáct zón, abyste se postarali o jejich administrativu a vedení, vy jste se však prostě jen dohodli, že všechno změníte, nechápu tedy, co to má znamenat. Zmínil jsi, že se vám dostává velké pomoci od Atréji Rišiho, ten však není členem GBC, ani nemá žádné postavení v mém plánu vedení celé společnosti. Také mě zajímá, co má Hansadúta v plánu, že opouští Německo a chce zaujmout vyšší pozici ve Spojených státech? Zrovna jsem mu poslal dopis, kde jsem mu řekl, aby zůstal natrvalo v Německu a německy mluvících zemích. To je pro něj ta nejlepší oblast, a já si nemyslím, že bychom měli měnit naše manažery po celém světě, pokud to já sám nenařídím.“ (dŠP Rúpánugovi, 4. dubna 1972)

 

72-04 „Toto zasedání členů GBC se zdá být velice neústavní, protože o něm nebyli informováni všichni členové a někteří nebyli pozváni. Šjámasundar nebyl pozván, Sudáma nebyl pozván, Krišna dás nebyl pozván, Tamál Krišna nebyl pozván, dokonce ani já jsem o něm nebyl informován. Proč? Nemůžete pořádat schůze osmi členů, aniž byste pozvali ostatní. Sedm členů je minimální menšina pro zasedání, to je v pořádku, nemůžete však zasedat bez veřejného oznámení všem členům a mně samotnému, kde se uvedou navrhované body a tak dál, náměty k diskusi, důvody ke svolání zasedání atp. Pak je tu korespondence, kde se o takových věcech rozhoduje, a když je to velice naléhavé, může se svolat schůze, ne však bez rozmyslu, pouze po důkladném promyšlení a musí to pak být jasně vyjádřeno všem členům a mně samotnému. Každopádně co se stalo, stalo se, celá ta věc však vypadá, jako byste předávali veškerou moc Atréjovi Rišimu. Není mi jasné proč, místo aby to byl člen GBC, dáváte tolik moci někomu mimo radu, přičemž mělo jít o okamžitou změnu bez vědomí oddaných. A překvapuje mě, že žádný z členů GBC nerozpoznal, jak je tento postup špatný. Vyšlo to najevo, až když se to dostalo ke mně. Co se stane, až tady nebudu, bude pak vše členy GBC zničeno? Prozatím tedy budou činnosti GBC pozastaveny, dokud celý tento postup náležitě neprohlédnu.“ (dŠP Hansadútovi, 11. dubna 1972)

 

73-06 „Co se zasedání rady GBC týče, musím tam být přítomen, ať už se bude pořádat kdekoli; proto musíme zasedat alespoň jednou ročně v Májápuru. Nemělo by jít jen o zasedání GBC, měli by tam přijet i mnozí oddaní ze všech částí světa. V Májápuru teď máme zázemí k ubytování více než tisíce lidí. Máme čtyřpatrovou budovu a dostatek místa, takže i na balkónech samotných se dají ubytovat tisíce lidí, pokoje nepočítaje. Všude je mramorová podlaha a přirozená ventilace. Přinejmenším se musíme setkat příštího března.“ (dŠP Hansadútovi, 29. června 1973)

 

73-07 „Schůze GBC se neuskuteční během Džanmáštamí v Novém Vrindávanu. Pro členy GBC je teď důležité, aby pokračovali ve své práci. Není nutné pořádat zasedání a vydávat rezoluce atd.  K tomu je nejlepší doba během Dne zjevení Pána Čaitanji v Májápuru. Bude to nejlepší řešení nejen pro mě, nýbrž i pro všechny ostatní. Májápur je pro takové věci určen. Je-li to možné, všichni oddaní ze všech center by se tam měli na osm dní vydat. Schůze během Džanmáštamí není nutná. Pokračujte ve své práci a posílejte mi pravidelné zprávy.“ (dŠP Tamálovi Krišnovi Mahárádžovi, 20. července 1973)

 

73-10 „Hmotná povaha znamená nesouhlas a spory, obzvláště v Kali-juze. Úspěch tohoto hnutí pro vědomí Krišny však bude záviset na našem vzájemném souladu, ačkoli tu máme různé druhy činností. V hmotném světě existuje tolik různých věcí, soulad tu však nenajdeme. A v duchovním světě i přes různorodost soulad existuje. V tom je ten rozdíl. Materialisté nejsou schopni různorodost zvládnout a jejich neshody pak všechno zkazí. Nemohou se kvůli různorodostem na ničem shodnout, avšak když dáme Krišnu do středu všeho, pak můžeme dosáhnout souladu uvnitř různorodosti. Tomu se říká jednotnost v různorodosti. Navrhuji tedy, aby se všichni naši lidé jednou ročně setkávali v Májápuru u příležitosti výročí narození Pána Čaitanji Maháprabhua. Za přítomnosti členů GBC a starších oddaných bychom pak měli probírat, jak dosáhnout této jednotnosti v různorodosti. Budeme-li se však dohadovat kvůli různým názorům, pak budeme prostě jen na hmotné úrovni. Prosím snažte se držet této filozofie jednotnosti v různorodosti. Tak bude naše hnutí úspěšné.

Jedna skupina našich členů již od nás odešla, musíme se tedy mít velice na pozoru a držet se této jednotnosti v různorodosti, a mít na paměti Ezopovu bajku o otci s mnoha dětmi a otepí klacků. Když je otec požádal, aby tu otep klacků přelomili vedví, zatímco byla sbalena v pytli, nikomu se to nepodařilo. Když však klacky vyjmuli z pytle a zkusili je zlámat jeden po druhém, bylo velice snadné to udělat. V tom tedy tkví síla jednotnosti. Budeme-li se držet pohromadě, nikdy nás nezlomí, avšak když se budeme dělit, bude velice snadné nás zlomit.“ (dŠP Kírtanánandovi Mahárádžovi, 18. října 1973)

 

74-02 „Je pěkné, žes využil této příležitosti ke zdůraznění oddaným, jak nezbytné je se vší vážností následovat regulativní principy, jelikož v opačném případě zcela jistě poklesneme. Avšak ten, kdo se důsledně drží těchto principů, nepoklesne. Tvůj výrok, že obyvatelé Nové Dváraky se modlí o mou milost, je skvělý. Setkejme se všichni v Májápuru a navrhněme práci pro naše velké hnutí na další rok.“ (dŠP Džajatírthovi, 16. února 1974)

 

74-04 „Pokud jde o Májápur, jak jste tento program začali, měl by se pravidelně opakovat jednou ročně; sejděte se v Májápuru a navrhněte činnosti na celý rok. Pak se za rok zase setkáte a zjistíte, do jaké míry bylo plánů dosaženo, a pokud to bude nutné, můžete provést změny týkající se zodpovědných členů GBC a prezidentů atd. Tato schůze je velice hodnotná a musí být pravidelně pořádána každý rok. Chci však říct jednu věc, na poslední schůzi v Májápuru se hodně věcí probíralo, avšak nevytvořil se žádný pořádný plán na příští rok. Například Tamál Krišna Gósvámí na schůzi vůbec nenavrhoval, že se vydá do USA, teď se však pro takovou variantu rozhodl. Jistě, že se může vrátit, kdyby však toto téma bylo na schůzi probráno, mohli o tom hlasovat členové GBC a vybrat za něj náhradu. Teď s tím mám starosti já sám. Není to pro mě obtížné, proč se to však neprobralo na zasedání? Karandhar mi teď napsal se žádostí o návrat do Indie a já jsem mu řekl, aby přijel do Bombaje a aby se pokud možno chopil práce zástupce GBC pro Indii.“ (dŠP Rúpánugovi a Džajatírthovi, 28. dubna 1974)

 

74-09 „Doslýchám se tolik věci o našem vedení. Žádám vás, abyste až do mého návratu do USA všichni pracovali v klidu. Na dalším výročním zasedání v Májápuru budou všechny stížnosti a protiřečení vyslechnuty za přítomnosti všech členů GBC a mě samotného. Do té doby v poklidu pracujte dál a nevytvářejte další rozruch.“ (dŠP Ráméšvarovi dásovi, 15. září 1974)

 

74-09 „Pokud jde o nenáležité vedení chrámů, tyto věci budou probírány na zasedání GBC zde. Každoročně, jednou či dvakrát, by se rada GBC měla setkat a probrat takové složité otázky. Tato zasedání se mohou odehrát jednou v Indii a jednou v Evropě či Americe v mé přítomnosti.“ (dŠP Hansadútovi dásovi, 29. září 1974)

 

74-10 „Nedávno se v naší Společnosti objevily jisté provokace týkající se Baliho Mardana a jeho ženy. Džajatírtha obdržel řadu stížností. Podobně i Brahmánanda Mahárádž se doslechl, že žena Baliho Mardana  v chrámu pojídala kuře. To mě velice zarazilo, přeji si tedy, aby byla vytvořena vyšetřovací komise o třech členech, konkrétně by v ní měl být Tamál Krišna Gósvámí, Rúpánuga Prabhu a ty sám. Dám jim o tom v této souvislosti také vědět a zašlu jim i kopii tohoto dopisu.“ (dŠP Kírtanánandovi Mahárádžovi, 5. října 1974)

 

74-11 „Ty se teď v podstatě staráš o naše obchodní záležitosti, a díky Krišnově milosti se tak stále rozrůstáme; pokus se tedy vytvořit jisté postupy pro naši instituci, aby mohla bez potíží pokračovat dál. Ve svém dopise Ráméšvarovi jsi žádal o setkání s radou GBC, aby se mohl vyvinout systém vedení a komunikace, který by zamezil šancím na opakování takových věcí. To je od tebe dobrý návrh, až se příště zase setkáme, musíš mu dát nějaký konkrétní tvar.“  (dŠP Atréjovi Rišimu dásovi, 15. listopadu 1974)

 

74-12 „Pokud jde o zasedání GBC, které se má pořádat v roce 1975 v Májápuru, mělo by se pořádat po dobu pěti dní před začátkem samotného festivalu a bude se odehrávat za mé přítomnosti. Co se týká tvých návrhů, hlavní je teď rozšířit stanovy pro vedení členy GBC. Problémem však je, že naši členové GBC padají za oběť máji. Dnes mohu jednou členu GBC věřit, a zítra poklesne. V tom je ta potíž. Jsou-li i členové GBC tak nestálí, co pak říci o ostatních. Dokud se tento problém nevyřeší, jakékoli naše rezoluce nebudou příliš účinné. Měli bychom to probrat na našem zasedání. Kdyby se členům GBC konečně podařilo se o vše postarat, získal bych čas na psaní mých knih.“ (dŠP Džajatírthovi, 16. prosince 1974)

 

75-09 „Toto téma nařízení a zakládacích článků by mělo zcela jistě být předneseno na našem výročním zasedání v Májápuru. Jedna věc mě trápí, proč tak málo chrámů zasílá svá přísežná prohlášení? Měl bys dohlédnout na to, aby to udělaly všechny chrámy. Je to důležitá věc. Nikdo by se neměl příčit tomuto principu. Toto téma jsme již důkladně probrali. Prosím dohlédni na to, aby k tomu došlo.“ (dŠP Rúpánugovi dásovi, 18. září 1975)

 

75-10 „Místní vedení by mělo být v rukou chrámového prezidenta, členové GBC by měli dohlédnout na to, že toto vedení probíhá správně, a vyskytnou-li se nějaké nedostatky, může se to projednat na schůzi GBC v Májápuru. Tak by to mělo fungovat. Sannjásí by měli pouze kázat. Tímto principem by se měli řídit. Když však navzdory tomuto principu dochází k zpronevěře, jak je mám zachránit? Jak může jeden člověk zvládnout starat se o záležitosti celého světa? O to mám starost. Pokud vím, tak ty jsi schváleným manažerem, není mi tedy jasné, proč se objevují stížnosti.“ (dŠP Džajatírthovi dásovi, 16. října 1975)

 

75-10 „V současné chvíli nepřichází v úvahu někomu odebírat jeho pozici. Jestli tu jsou nějaké vzájemné stížnosti mezi členy GBC, setkáme se v Májápuru a probereme to. Cokoli se na májápurském zasedání projedná, bude dostačující po dobu jednoho roku. Je-li nutné něco pozměnit, rozhodne o tom většina hlasujících členů GBC. Já sám nechci dělat žádná rozhodnutí bez verdiktu rady GBC. Mou jedinou výtkou je, že jsem členy GBC určil proto, aby mi ulevili od vedení, avšak místo toho mi přichází stížnosti a protiřečení. Jak může být má mysl klidná. Přirozeně chci vidět, že se všem mým centrům dobře daří, není tedy možné potlačit rozdíly mezi našimi názory a pěkně pracovat společně? Nejlepší tedy bude počkat do májápurského zasedání a rozhodnout se tam společně o dalším postupu.“ (dŠP Džajatírthovi, 16. října 1975)

 

75-11 „Pokud jde o stížnosti na sannjásí, takové věci by se měly probrat za přítomnosti všech na májápurském zasedání. Změny nepřipadají v úvahu, avšak někdy je změna povzbuzující.“ (dŠP Bahúdakovi dásovi, 10. listopadu 1975)

 

75-12 „Tebou navrhovaný program může být prodiskutován na májápurském zasedání členů GBC. V Májápuru se takto každoročně navrhne celý následující rok, přičemž tyto plány by měly být uvedeny v činnost až do příštího zasedání

GBC.“ (dŠP Čjavanovi Mahárádžovi, 4. prosince 1975)

 

76-01 „Byl jsem upozorněn na to, že členové GBC se nebyli kvůli výročnímu zasedání schopni účastnit májápurských oslav. Proto žádám všechny členy GBC, aby přijeli do Májápuru dříve a uspořádali schůzi za mé přítomnosti počínaje ránem 6. března.“ (dŠP Atréjovi Rišimu, 16. ledna 1976)

 

76-02 „Pokud jde o oddané přijíždějící do Májápuru a Vrindávanu, byl bych rád, kdyby mohli přijet alespoň jednou ročně všichni, předlož to tedy ostatním členům správní rady ke zvážení. Když přijedou jen jednou za pět let, bude mezi tím pět prázdných let. Plán se splátkami je lepší.“ (dŠP Ráméšvarovi, 25. února 1976)