68-10 „Tvé úsilí vytvořit ISKCON Ltd. mi trochu dělá starosti. Podle mého názoru bychom neměli v Londýně vytvářet samostatnou organizaci. Můžeme tam a v Německu raději dát vzniknout podobným pobočkám Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, jaké máme po různých místech USA. Základní principy naší kazatelské činnosti, metod a vedení musí být zachovány. Není mi jasné, proč by byla nutná samostatná registrace. Abych to ujasnil, mohu říci, že kdyby se vedení přesunulo do rukou někoho jiného, bylo by obtížné kázat dál naše principy. Naším hlavním principem je vědomí Krišny založené na Bhagavad-gítě takové, jaká je, a Učení Pána Čaitanji.

Pokud jde o různé účastníky našeho hnutí v Londýně, musí přistoupit na naše principy či je musí následovat. Na tento bod by sis měl dát pozor. Nemůžeme souhlasit s tím, že vytvoříme smíšenou společnost bez jakýchkoli autorizovaných principů. Co se týká hinduistů, nejsou zaměřeni jen na jeden princip. Nebuď za těchto podmínek pomýlen tím, že když se někteří z hinduistů zajímají o naše hnutí, sdílejí stejný názor jako my. Viděl jsi, jak se věci vyvinuly v Montrealu. Mojí konečnou touhou tedy je, ať už děláte cokoli, musíte se důsledně držet principů naší Společnosti, tak jako to děláme ve Spojených státech. Pokud místní obyvatelé Anglie nabídnou své služby ve vedení naší londýnské pobočky, uvítáme to. Pokud jde o Indy, v hinduistické společnosti existuje tolik odnoží. Doufám tedy, že přijmeš nezbytná opatření v záležitosti registrace ISKCONu Ltd. ISKCON je zkratka našeho jména naší Společnosti, když však zaregistruješ její plné jméno, musí tam být zmíněny také cíle a záměry uvedené v naší brožuře.“ (dŠP Mukundovi, 1. října 1968)

 

69-06 „Další věc je, ačkoli jsem přivedl toto sankírtanové hnutí do západního světa, nemůžeme si na něj nárokovat ochrannou známku. Sankírtanové hnutí není můj vynález. Jak bychom si jej tedy mohli nechat patentovat? Kromě toho, jak můžeš slyšet na mém předchozím albu, zpívání Hare Krišna probíhá již od nepaměti. Hare Krišna se tedy nedá patentovat, ačkoli by se dala patentovat melodie, kterou zpívám se svými žáky. Nemám nic proti tomu takovou smlouvu podepsat, avšak nenech se zmýlit tím, že by se Hare Krišna nebo hnutí Pána Čaitanji dalo patentovat.“ (dŠP Dinéšovi, 10. června 1969)

 

70-07 „Tato Společnost je registrována v každé zemi jako náboženská a kulturní instituce s různými statuty. Pokouším se zaregistrovat tuto instituci také v Indii. V současné době jsem v podstatě její jediný vrchní vedoucí, avšak s tím, jak mladí lidé pode mnou získávají zkušenosti, velmi brzy na ně začnu přenášet administrativu a zůstanu v pozici dohlížejícího rádce. Jelikož mám již svá léta, snažím se za pomoci mých pokročilejších studentů udržet tento standard vedení všude stejný. Co však ve skutečnosti potřebujeme, je vykonávat službu Pánu, neboť z konečného hlediska je Krišna tím nejvyšším vedoucím: eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. ,Nejvyšší dodává vše nezbytné všem živým bytostem.‘ Takové je naše skutečné postavení. Všichni oddaní důsledně dodržují naše regulativní principy, které jsou: 1) nejíst maso, ryby a vejce, 2) nemít nezákonný sex, 3) neužívat omamné látky včetně kávy, čaje, tabáku a alkoholu, 4) nehazardovat. V každém středisku máme prezidenta, tajemníka a pokladníka, kteří se starají o místní záležitosti.“ (dŠP Névatiadžímu, 16. července 1970)

 

72-08 „Myslím, že vše tam u vás dobře odsýpá, musíme však mít vždy na paměti, že členy Rozvojového fondu Hare Krishna Land musí být takové osoby, které přispívají značné částky na rozvoj různých částí budovy. Jsem velice potěšen tím, že pan Kandélwal přispěl na knihovnu. Podobně jsem požádal i Sumatí Mórárdžíovou, aby přispěla na chrámovou část budovy. Jsem připraven nechat vyrobit pamětní desku, že chrámová místnost byla sponzorována Sumatí Mórárdžíovou. A také dvě křídla po stranách nádvoří chrámu mohou být sponzorována, jedno panem A. B. Nairem a druhé někým jiným. Jde o to, aby všichni členové fondu přispěli něčím významným.

A dej mi vědět, kolik členů fondu bereš (chybějící text), kolik z nich jsou zasvěcení členové naší Společnosti. Naši zasvěcení členové by měli tvořit většinu, a má-li se vyhotovit jakákoli listina, pošlu ti její přesné znění. Jinak postačí i ústní domluva. Chtějí-li sepsat jakékoli dokumenty, musím je nejprve schválit. Jde o to, aby se nikdo nestal součástí vedení bez mého svolení. Přispěje-li někdo značnou částkou, může být členem našeho výboru, jeho většinu však musíme tvořit my. V Nairobi jsme kvůli nedbalosti měli s vytvořením takového vedoucího výboru velice špatnou zkušenost, proto ti dávám tyto pokyny.

Zmiňuješ také, že chystáš rezoluci pro změnu Stanov a Memoranda, nemyslím si však, že to můžeš udělat, protože by to museli podepsat všichni členové správní rady, a tvé jméno tam myslím není zmíněno. Můžeš mi zaslat jednu kopii Stanov a Memoranda. Proč chce ona být zahrnuta ve Stanovách? Kolik čtverečních stop je celkový odhad celé budovy? Musíš sehnat celý obnos na naše výdaje. Sumatí Mórárdžíová je naší známou, to je v pořádku, musíme ji však taktně přimět, aby přispěla na hlavní chrám, tak jako Khandélwal. Dej mi vědět, co dělají.“ (dŠP Girirádžovi, 8. srpna 1972)

 

74-11 „Je skvělé, že jste již otevřel středisko a zaregistroval naši společnost. To je dobrý začátek. Co se týká registrace, podle našeho systému zmiňujeme jméno zakladatele-áčárji Jeho Božské Milosti A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády na všech registračních dokumentech, stejně jako na kancelářských potřebách, knihách a jiných publikacích. Vidím, že je to zmíněno na hlavičkovém papíře v dopise od Subala dáse Svámího, tak je to správně. Udělejte to zrovna tak.“ (dŠP Déódžímu Puňdžovi, 13. listopadu 1974)

 

76-06 „Pokud jde o členy správní rady pozemku, nech nejprve převést veškerou půdu na ISKCONský fond, pak ti mohu poslat jména šesti členů správní rady z naší strany. Řekl jsem členům GBC, ať toto téma proberou v New Yorku, a tehdy bude záležitost rozebrána do detailu.“ (dŠP Mahánsovi Mahárádžovi, 12. června 1976)

 

76-06 „Legální dokumenty týkající se pozemku a chrámu by měly být sepsány ve prospěch ,Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, zakladatele-áčárji Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny‘. Nemohou být napsány na jakéhokoli z činovníků. Navrhuji, aby ses ty stal chrámovým prezidentem a Upéndra se stal tajemníkem, a buď tvůj bratr nebo tvá žena mohou být pokladníkem. Není třeba mít správní radu.

Za žádných okolností však nemůže být chrám soukromým vlastnictvím ve jménu ISKCONu. Chceš-li ho zachovat jako soukromý pozemek, pak bys neměl využívat jméno ISKCONu. Velice dychtím dostat od tebe v této otázce jasnou odpověď. Je tu mnoho nejasností, které by se měly vysvětlit. Chtěl bych, abys mi poslal kopii majetkové listiny na mou newyorskou adresu spolu s tvou odpovědí.“ (dŠP Vasudévovi, 30. června 1976)

 

76-11 „Pokud jde o to, zda by se naši lidé měli stát právníky, ano, chop se toho. Pro graduanty by to neměl být problém. Můžeš také získat diplom. Pracovat pět let jako úředník je však pro naše lidi příliš dlouhá doba. To není dobré.“ (dŠP Rúpánugovi, 8. listopadu 1976)