Díky zpívání Hare Kṛṣṇa mantry automaticky vyvineme snášenlivost:

Oddaný, který zpívá svaté jméno, by měl praktikovat snášenlivost, jakou se vyznačuje strom. I když ho někdo kárá nebo trestá, neměl by nic říkat druhým na oplátku. Strom totiž neprotestuje, ani když ho někdo kácí, a dokonce i když usychá a odumírá, nežádá nikoho o vodu.

Taková snášenlivost (taror iva sahiṣṇunā) je velmi obtížná, ale když budeme skutečně zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, automaticky se rozvine. Ten, kdo je díky zpívání Hare Kṛṣṇa mantry pokročilý v rozvoji duchovního vědomí, ji nepotřebuje vyvíjet zvlášť, protože pouhým pravidelným zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry oddaný vyvine všechny dobré vlastnosti.

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Ādi-līlā 17.27-28