Kapitola třetí - Transcendentální účinky svatého jména


1. Svaté jméno probouzí naše spící věčné vědomí Kṛṣṇy

2. Role svatého jména v pokroku v oddané službě

3. Svaté jméno nás osvobozuje od hříšných reakcí

4. Díky zpívání svatého jména přivedeme mysl pod kontrolu

6. Díky zpívání svatého jména vyvineme snášenlivost

7. Svaté jméno odstraňuje hmotné touhy a hříšné činnosti

8. Svaté jméno očišťuje srdce a osvobozuje nás od hmotného znečištění

9. Svaté jméno přináší víru ve vědomí Kṛṣṇy

10. Svaté jméno nás osvobozuje od utrpení hmotné existence

11. Díky zpívání svatého jména dosáhneme osvícení

12. Zpíváním Kṛṣṇova svatého jména Kṛṣṇu uspokojíme a zavážeme si Ho

13. Kṛṣṇa pomáhá tomu, kdo má upřímnou povahu

14. Díky zpívání svatého jména můžeme na Kṛṣṇu vzpomínat

15. Díky zpívání svatého jména se přímo stýkáme s Pánem

16. Svaté jméno nás přitahuje ke Kṛṣṇovi

17. Svaté jméno probouzí služebnický postoj vůči Pánu

18. Zpíváním svatého jména dosáhneme přímé služby Pánu

19. Zpíváním svatého jména dokážeme porozumět Kṛṣṇovi, uvědomit si Ho a vidět Ho

20. Svaté jméno vyvolává lásku k Bohu

21. Svaté jméno vyvolává extázi

22. Zpívání svatého jména ve stavu extáze

23. Díky zpívání svatého jména se vrátíme zpět domů, k Bohu

24. Dokonce i nesprávné zpívání svatého jména přináší prospěšné výsledky

25. Oddaný může být prostě jen díky zpívání svatého jména spokojen v jakýchkoli podmínkách života

26. Svaté jméno ochraňuje oddaného před poklesnutím

27. Svaté jméno nás ochraňuje před nebezpečím a strachem

28. Další pokyny týkající se transcendentálních účinků svatého jména