Kṛṣṇa je potěšen tím, když někdo zpívá Jeho svaté jméno:

 

Nejvyšší Osobnost Božství se nachází všude (aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham, Bs. 5.35). Zpěvem Pánova transcendentálního jména – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – tímto saṅkīrtanem každý automaticky uspokojí Nejvyšší Osobnost Božství. Není pravda, že tam Nejvyšší Osobnost Božství není; Pán je tam osobně přítomen. Když oddaný pronáší transcendentální jméno, nejedná se o hmotný zvuk. Nejvyšší Osobnost Božství to tedy přirozeně těší. Oddaný ví, že Pán je přítomen všude a že Ho lze potěšit jednoduše pronášením Jeho svatého jména.

                                                                           Śrīmad-Bhāgavatam 8.17.24

 

Každý, kdo volá Pána pomocí zpívání Jeho svatého jména, přitáhne Jeho pozornost a zaváže si Ho tak:

 

Každému, kdo si je vědom toho, co pro něj jeho přítel udělal, a který na jeho služby nikdy nezapomene, říkáme vděčný. V Mahābhāratě  Kṛṣṇa říká: „Když jsem byl daleko od Draupadī, naříkala ,He Govinda!‘ Díky tomuto jejímu volání jsem jí byl zavázán a tento závazek v mém srdci postupně narůstá.“ Z toho, co Kṛṣṇa řekl, je zřejmé, že Nejvyššího Pána můžeme jednoduše potěšit tím, že Ho oslovíme: „He Kṛṣṇa! He Govinda!“

 

Mahā-mantra (Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare) je také jednoduchým oslovením Pána a Jeho energie. Můžeme si představit, jak je Nejvyšší Pán zavázán každému, kdo neustále oslovuje Jej a Jeho energii. Není možné, aby Pán na takového oddaného zapomněl. V tomto verši se jasně říká, že každý, kdo oslovuje Pána, okamžitě upoutá Jeho pozornost a Pán mu zůstane navždy zavázán.

                                                                                             Nektar oddanosti