Když Kṛṣṇa vidí, že někdo upřímně zpívá Hare Kṛṣṇa, pomůže této osobě zevnitř i zvenčí:

 

Měli bychom se při zpívání svatého jména snažit vyhýbat deseti přestupkům, avšak kdokoli, kdo zpívá Hare Kṛṣṇa upřímně, bude očištěn.

Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpanam (Cc., Antya 20.12, Śikṣāṣṭaka 1). To je ten nejjednodušší proces, kterým můžeme očistit zrcadlo naší mysli. Když Kṛṣṇa vidí, že někdo upřímně zpívá Hare Kṛṣṇa, pomůže mu. Sídlí v nitru každého a dokáže vidět, jestli je někdo upřímný, nebo ne. Kṛṣṇa pomáhá upřímnému oddanému zevnitř i zvnějšku. Zevnitř pomáhá jako Paramātmā tím, že nám dodává vnitřní inteligenci. Dadāmi buddhi-yogaṁ tam. Pomáhá nám skrze svého zástupce, duchovního mistra.

                                                                  Učení Pána Kapily, syna Devahūtī

 

Obnovení lásky k Bohu nezávisí na mechanickém naslouchání a opěvování, nýbrž na Pánově bezpříčinné milosti:

 

(Oddaná služba) je veliká transcendentální věda, která začíná nasloucháním a opěvováním jména, slovutnosti, slávy atd. Nejvyšší Osobnosti Božství. Oživení dřímající náklonnosti, lásky k Bohu, nezávisí na mechanickém naslouchání a opěvování, ale zcela a výhradně na bezpříčinné milosti Pána. Je-li Pán zcela spokojen s upřímnou snahou oddaného, může ho obdařit svou láskyplnou transcendentální službou.

                                                                               Śrīmad-Bhāgavatam 1.7.6