Aby se člověk ochránil před nebezpečím, měl by zpívat Hare Kṛṣṇa mantru:

 

(Śukadeva Gosvāmī králi Parīkṣitovi): Můj milý králi, tam, kde lidé v jakémkoliv postavení plní své předepsané povinnosti oddané služby tím, že se věnují opěvování a naslouchání (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ), nemůže hrozit nebezpečí od nepřátelských živlů. Dokud tedy byl Nejvyšší Pán v Gokule osobně přítomen, nebylo nutné dělat si o toto místo starosti.

 

Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur ve své písní říká: nāmāśraya kari' yatane tumi, thākaha āpana kāje. Doporučuje takto každému vyhledat útočiště ve zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a dále se věnovat svému zaměstnání. Tak nic neztratí a jeho zisk bude obrovský. Dokonce i z hmotného hlediska by měl každý začít zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, aby se zachránil před veškerým nebezpečím. Tento svět je plný nebezpečí (padaṁ padaṁ yad vipadāṁ), a proto bychom měli zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, aby v naší rodině, společnosti, sousedství i národu probíhalo vše hladce a bez nebezpečí.

                                                                               Śrīmad-Bhāgavatam 10.6.3

        

Když zpíváme mahā-mantru, jsme zcela v bezpečí, dokonce i v tomto nebezpečném hmotném světě:

 

Když zpíváme mahā-mantru, jsme zcela v bezpečí, dokonce i tomto vysoce nebezpečném postavení. Měli bychom vždy mít na paměti, že v tomto hmotném světě na nás neustále číhá nebezpečí. Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.58) to potvrzuje takto: padaṁ padaṁ vipadāṁ na teśāṃ V tomto světě se nebezpečí nachází na každém kroku. Pánův oddaný však nemá zůstat v tomto nebezpečném místě plném utrpení. Měli bychom se proto postarat o to, že uděláme pokrok ve vědomí Kṛṣṇy, zatímco máme tuto lidskou podobu. Pak budeme mít štěstí zaručeno.

                                                                                           Cesta k dokonalosti

 

Modlitby o ochranu svatým jménem:

 

(Viśvarūpa Pánu Indrovi): Kéž nás oslavování transcendentálního jména, podoby, vlastností a příslušenství Nejvyšší Osobnosti Božství chrání před vlivem nepříznivých planet, meteorů, zlých lidských bytostí, hadů, štírů a zvířat, jako jsou tygři a vlci. Kéž nás chrání před duchy a hmotnými prvky, jako je země, voda, oheň a vzduch, a také před blesky a našimi dřívějšími hříchy. Z těchto překážek, které brání příznivému životu, máme neustále strach – kéž je proto zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry zcela zničí. … Kéž svatá jména, transcendentální podoby a přepravci Nejvyšší Osobnosti Božství a všechny Pánovy zbraně, které Ho zdobí jako osobní společníci, chrání naši inteligenci, smysly, mysl a životní vzduch před vším nebezpečím.

                                                                           Śrīmad-Bhāgavatam 6.8.27-30

 

Vzpomínáním na Viṣṇua (pomocí zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry) můžeme být ochráněni před mnohým nebezpečím a nepříznivými prvky:

 

(Starší gopī Pánu Kṛṣṇovi): Zlé čarodějnice, jako jsou Ḍākinī, Yātudhānī a Kuṣmāṇḍy, jsou největšími nepřáteli dětí a zlí duchové, jako Bhūtové, Pretové, Piśācové, Yakṣové, Rākṣasové a Vināyakové, a také čarodějnice jako Koṭarā, Revatī, Jyeṣṭhā, Pūtanā a Mātṛkā, jsou vždy připraveni působit potíže tělu, životnímu vzduchu a smyslům a zapříčiňovat ztrátu paměti, šílenství a špatné sny. Ti všichni vytvářejí podobně jako ty nejvlivnější nepříznivé hvězdy velké pohromy, zvláště pro děti, ale člověk je může přemoci jednoduše tím, že vysloví jméno Pána Viṣṇua, neboť když zazní Viṣṇuovo jméno, všichni z nich dostanou strach a zmizí.

 

Když si zdobíme tělo tilakem, zajišťujeme mu ochranu pronášením dvanácti jmen Viṣṇua. Govinda, Pán Viṣṇu, je jeden, ale má různá jména a podoby, ve kterých jedná různými způsoby. Pokud si však oddaný nemůže vzpomenout na všechna jména najednou, může jednoduše říkat „Pane Viṣṇu, Pane Viṣṇu, Pane Viṣṇu“ a neustále myslet na Pána Viṣṇua. Viṣṇor ārādhanaṁ param – to je nejvyšší forma uctívání. Pokud oddaný stále vzpomíná na Viṣṇua, pak bude bezpochyby ochráněn, i když je obtěžován mnoha nepřátelskými vlivy. Āyurveda-śāstra doporučuje: auṣadhi cintayet viṣṇum – měli bychom vzpomínat na Viṣṇua i tehdy, když si bereme lék, neboť lék není všechno – skutečným ochráncem je Pán Viṣṇu. Hmotný svět je plný nebezpečí (padaṁ padaṁ yad vipadāṁ). Proto je třeba se stát vaiṣṇavou a neustále myslet na Viṣṇua. To je usnadněno zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto doporučoval: kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (Cc., Ādi 17.31), paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanamkīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet (ŠB 12.3.51).

                                                                       Śrīmad-Bhāgavatam 10.6.27-29

 

Matka Yaśodā pronášela různá jména Viṣṇua na Kṛṣṇovu ochranu:

 

Gopī v čele s Yaśodou a Rohinī pronášely jména Viṣṇua, aby zaručily Kṛṣṇovu tělu plnou ochranu před všemi zlými vlivy. Omyly si ruce a nohy a třikrát usrkly vodu, jak je zvykem před pronášením mantry. Pronášely toto: „Můj milý Kṛṣṇo, nechť Pán známý pod jménem Aja chrání Tvoje nohy, nechť Pán Maṇimān chrání Tvá kolena, nechť Pán Yajña chrání Tvoje stehna a Pán Acyuta horní část Tvého pasu. Nechť Pán Hayagrīva chrání Tvoje břicho, Pán Keśava Tvoje srdce, Pán Īśa Tvoji hruď a Pán Sūrya Tvoji šíji. Nechť Pán Viṣṇu chrání Tvoje paže, Pán Urukrama Tvoji tvář a Pán Īśvara Tvoji hlavu. Nechť Tě Pán Cakradhāra ochraňuje zepředu a Pán Gadādhara zezadu, Pán Madhusūdana, jenž drží v ruce luk, nechť ochraňuje Tvůj pravý bok a Pán Ajana Tvůj levý bok, nechť Tě Pán Urugāya se svou lasturou chrání na všech stranách. Osobnost Božství Upendra nechť Tě chrání seshora, Pán Tārkṣya na zemi, Pán Haladhāra ze všech stran, Osobnost Božství jménem Hṛṣīkeśa nechť ochraňuje všechny Tvoje smysly a Pán Nārājana Tvé životní vzduchy. Nechť Pán Śvetadvīpu, Nārāyan, chrání nitro Tvého srdce, Pán Yogeśvara Tvoji mysl, Pán Pṛśnigarbha Tvoji inteligenci a Nejvyšší Osobnost Božství Tvoji duši. Když si hraješ, nechť Tě chrání Pán Govinda ze všech stran, nechť Tě Pán Mādhava chrání před veškerým nebezpečím, když spíš, nechť Tě Pán Vaikuṇṭhy chrání před pádem, když kráčíš, nechť Ti Pán Nārāyaṇa poskytuje naprostou ochranu, když sedíš, a nechť Ti Pán všech obětí poskytne veškerou ochranu, když jíš.”

Takto zpívala matka Yaśodā různá jména Viṣṇua, aby ochránila různé části Kṛṣṇova těla. …Matka Yaśodā pevně věřila védským pokynům o důležitosti krav a svatého jména Viṣṇua, a proto veškerou ochranu pro své dítě Kṛṣnu vyhledávala u krav a Viṣṇuova jména. Recitovala všechna svatá jména Viṣṇua, aby dítě ochránil.

                                                                     Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství

 

Duchové a zlé přízraky nedokáží zůstat tam, kde se zpívá svaté jméno:

 

Matka Yaśodā byla pevně přesvědčena, že by měla své dítě ochránit před různými zlými duchy a přízraky, jako jsou Ḍākinī, Yātudhānī, Kuṣmāṇḍy, Yakṣové, Rākṣasové, Vināyakové, Koṭary, Revatī, Jyeṣṭhy, Pūtana, Mātṛky, Unmādy a další zlí duchové, kteří způsobují, že lidé zapomínají svou vlastní existenci, a sužují jejich životní vzduchy a smysly. Někdy se zjevují ve snech a způsobují velké rozrušení, jindy přicházejí jako stařeny a sají krev malých dětí, ale žádní zlí duchové nemohou zůstat tam, kde se zpívá svaté jméno Boha.

                                                                     Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství

 

Démoni a přízraky jsou svatým jménem zničeni:

 

Jelikož oddaný Pána projevuje božské vlastnosti, nazývá se polobůh, zatímco ateista se nazývá démon. Démon nemůže vystát přítomnost Viṣṇua, Osobnosti Božství. Démoni se vždy usilovně snaží zničit Osobnost Božství, ale jakmile se Osobnost Božství zjeví, ať už ve svém transcendentálním jménu či podobě, vlastnostech, zábavách, příslušenství nebo rozmanitosti, jsou démoni zničeni. Říká se, že duchové nesnesou, když se zpívá svaté jméno Pána.

                                                                           Śrīmad-Bhāgavatam 1.19.34

 

Svatým jménem se ničí strach z hmotné existence:

 

Náš současný stav hmotného bytí je vždy naplněn strachem. Strach je pro nás tím největším ze čtyř problémů hmotného bytí, jimiž jsou problém jídla, úkrytu, strachu a hledání sexuálního partnera. Máme vždy strach z toho, že nevíme, jaký bude náš další problém. Celé hmotné bytí je plné problémů, a strach je proto vždy na prvním místě. To je způsobeno naším stykem s iluzorní energií Pána zvanou māyā neboli vnější energií. Všechen strach se však ztrácí, jakmile zaslechneme zvuk Pána, který představuje Jeho svaté jméno, jak ho opakoval Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu následujícími šestnácti slovy:

 

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare
Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare

 

Můžeme využít tohoto zvuku a osvobodit se od všech hrozivých problémů hmotného bytí.

                                                                             Śrīmad-Bhāgavatam 1.11.2

 

Hlasitým voláním slova Kṛṣṇa můžeme okamžitě transcendovat hrozivou situaci:

 

Telátka, která se pásla nedaleko, vstoupila do hlubokého lesa, kam je přilákala čerstvá tráva, a postupně se ztratila z dohledu. Když chlapci spatřili, že telátka nejsou poblíž, začali se obávat o jejich bezpečí a okamžitě hlasitě volali, „Kṛṣṇo!“ Kṛṣṇa hubí i zosobněný strach. Díky hlasitému volání slova Kṛṣṇa chlapci okamžitě transcendovali tuto hrozivou situaci.

                                                                  Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství

 

Díky zpívání svatého jména se člověk přestane bát smrti:

 

Zásady vaidhi-bhakti jsou také popsány v pátém verši první kapitoly druhého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, kde Śukadeva Gosvāmī poučuje umírajícího Maharāje Parīkṣita, jak by měl jednat. Maharāj Parīkṣit potkal Śukadevu Gosvāmīho pouhý týden před svou smrtí a nebyl si jist tím, co má před svým odchodem vykonat. Přišlo tam také mnoho jiných světců, ale žádný mu nemohl dát náležité pokyny. Śukadeva Gosvāmī mu však řekl: „Můj drahý králi, chceš-li umírat beze strachu, až tě za týden zastihne smrt (neboť ve skutečnosti každý se okamžiku smrti bojí), pak musíš okamžitě začít naslouchat, opěvovat a vzpomínat na Boha.“ Může-li člověk zpívat a poslouchat Hare Kṛṣṇa a neustále vzpomínat na Kṛṣṇu, pak se jistě zbaví strachu před smrtí, která může přijít každým okamžikem.

                                                                                              Nektar oddanosti