Kapitola první - Svaté jméno: Univerzální a svrchované náboženství pro tento věk


1. Prvotní náboženskou činností pro Kali-yugu je zpívání svatého jména

2. V Kali-yuze je Pán Kṛṣṇa uctíván zpíváním svatého jména

3. Yuga-dharma je představena osobně Pánem Kṛṣṇou v Jeho inkarnaci jako Pán Caitanya

4. V Kali-yuze zpívání svatého jména přináší výsledky ostatních náboženských praktik vykonávaných v předešlých věcích

5. Saṅkīrtana-yajña je jedinou doporučenou yajñou pro tento věk

6. V tomto věku je zpívání mocného jména nejvyšší podobou jógy

7. Zpívání svatého jména přináší veškeré výsledky odříkání

8. Zpívání svatého jména ve srovnání s ostatními duchovními praktikami (kromě yajñi, yogy a odříkání)

9. Pán Caitanya zavedl mahā-mantru jako protiklad imperso-nální filozofie

10. V tomto věku je zpívání svatého jména důležitější než varṇāśrama-dharma

11. Svaté jméno potlačuje účinky Kali-yugy

12. V tomto věku se Kṛṣṇa zjevuje ve svém jméně, aby vyhladil démony a ochránil oddané

13. Svaté jméno ničí démonskou mentalitu lidí obecně

14. Sláva Nāmācāryi Haridāse Ṭhākura

15. Zpívání Hare Kṛṣṇa není omezeno jen na Kali-yugu

16. Zpívání svatého jména je tím nejjednodušším způsobem k duchovnímu pokroku

17. Zpívání svatého jména je základem duchovního života

18. Zpívání svatého jména je tím nejdůležitějším prvkem oddané služby

19. Svaté jméno by měly zpívat všechny osoby

20. Svaté jméno prospívá celé lidské společnosti

21. Dokonce i ti nejnižší z lidí mohou být díky svatému jménu povzneseni

22. Svaté jméno přináší prospěch dokonce i nižším podobám ži-vota