Kapitola čtvrtá - Jak zpívat svaté jméno


1. Tři úrovně zpívání svatého jména

2. Zpívání svatého jména s přestupky

3. Zpívání svatého jména bez přestupků

4. Svaté jméno musíme obdržet od náležité duchovní autority

5. Zpívání svatého jména čistým oddaným je obzvláště účinné

6. Neměli bychom naslouchat svatému jménu od neoddaných

7. Kde a kdy bychom měli zpívat svaté jméno

8. Svaté jméno musíme zpívat neustále

9. Oddaní musí odříkávat (alespoň) šestnáct kol japy denně

11. Aby mělo náležitý účinek, mělo by zpívání svatého jména být doprovázeno následováním regulativních principů

10. Chuť do zpívání svatého jména získáme díky zpívání samotnému

12. Před zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry bychom měli recitovat Pañca-tattva mahā-mantru

13. Svaté jméno musíme vyslovovat zřetelně

14. Musíme svaté jméno zpívat tak hlasitě, abychom se sami slyšeli

15. Svaté jméno musíme zpívat s pokorou

16. Svaté jméno musíme zpívat s respektem a úctou

17. Musíme mít víru ve svaté jméno

18. Musíme se stát služebníky svatého jména

19. Proces zpívání svatého jména je velice prostý

20. Čistý brahmacārī se plně věnuje zpívání svatého jména

21. Hospodáři se mohou věnovat zpívání svatého jména doma

22. Začínající oddaný by se neměl uchýlit na osamělé místo a zpívat tam svaté jméno

23. Neměli bychom si vymýšlet zpěvy a mantry

24. Výsledky toho, když přestaneme zpívat svaté jméno

25. Zpívání svatého jména v čase smrti

26. Další pokyny týkající se toho, jak zpívat svaté jméno